Po stopách bohů a faraonů Slunce

Velikost textu: A A A

Po stopách bohů a faraonů Slunce

Ilustrační foto
  • autor: redakce
  • sdílet na

Rozhovor s naším přítelem, kolegou a cestovatelem Milošem Matulou o připravované netradiční cestě do Egypta.

+ Co byste nám prozradil o nadcházející Velké meditační cestě po čakrách Egypta a po stopách faraonů Slunce? Pro koho je určena a a co si účastnící odnesou?

Jeden velmi známý archeolog jednou řekl, že nezáleží na tom, kde v Egyptě začnete kopat do země, vždy budete mít šanci najít nějaký starověký artefakt. A skutečně: pravděpodobně není jiné země na světě, která by se mohla pochlubit takovým bohatstvím starověkých artefaktů – a to bude spolu s meditačními zážitky ústředním bodem naší cesty.

Zasvěcení do Reiky a Shambally na dálku

ZOBRAZIT

Egypt je prvopočátek všeho, tedy i všech náboženství, ačkoliv v Egyptě existoval pojem heka, tedy magie. Odtud vyšla kabala a rovněž i judaismus, křesťanství i islám. Egypt je kolébkou všech mystérií a alchymie. Každý chrám na Nilu se věnoval jinému tématu a úkolem žáků, kteří těmito chrámy procházeli, bylo naučit se ovládat energetická centra těla, korespondující s oním chrámem. Egypt je energeticky velmi silné místo a ještě i dnes - po tisících letech existují místa, která si svoji energii udržela.

Cesty se může účastnit kdokoliv. Účastníci této Velké meditační cesty po čakrách Egypta a po stopách bohů a faraonů Slunce budou zažívat tuto cestu prostřednictvím různých energií, prociťování a prožitků. Budeme vnímat všechny barvy, krásy i energie Egypta. Není náhoda, že tuto cestu absolvujeme „po čakrách“ Egypta.  Tím, že byl zájezd velmi dlouhý, nyní je rozdělen na dvě části. Ta první, desetidenní část, se uskuteční teď na podzim: 24.září – 3.října.


+ Co znamená, že vaše meditační cesta se uskuteční po čakrách Egypta?

Naše tělo má tisíce čaker -  transformačních center energie, proudící k nám z vesmíru. Každý člověk ve svém životě užívá jedno ze sedmi hlavních center podle stupně vývoje své mysli. Čím více víme o vesmíru, tím více ho respektujeme a tím vyšší čakru či nervové centrum používáme k transformaci energie. Každý den přijímáme větší množství energie a získáváme větší nadpřirozené schopnosti. Velekněží ve starověkém Egyptě dokázali ovládat základní sílu díky vysokému stupni své vitální energie, ve kterém se nacházela jejich těla. Rezistence jejich nervového systému odpovídala tomuto typu energie. Žáci  tedy ve všech egyptských chrámech obdrželi vzdělání a výcvik a postupně zvyšovali stupeň své vitální energie, který vždy odpovídal úrovni rezistence nervů v jejich těle. Naučili se navodit v sobě stav klidu, harmonie, respektu ke všemu živému, přijmout dokonalost vesmíru, aby si dokázali udržet stupeň své životní energie na cestě k dokonalosti vedoucí k všemohoucnosti a ovládat vyšší síly a energie. Byla to intenzívní fyzická, psychická i duchovní příprava, která končila zkouškou prožití bytí a nebytí, viditelného a skrytého.

Například chrám zasvěcený bohyni Eset na ostrově Philak (Fílé), který rovněž navštívíme, poskytoval žákům trénink a informace o jejich fyzické percepci, emocích a tělesných požitcích, jakož i o rozdílech mezi nimi a vyššími emocemi, intuicí a inspirací. Naučili se ovládat své vášně a tělesné pocity pomocí svého ducha, pozvednout mysl, rozproudit svoji vitální energii a inspiraci předávanou duchy z vyšších sfér, aby probudili svoji kreativitu. Měli také chrámy, např. chrám Kom Ombo, kam rovněž zavítáme, kde se žáci učili pochopit koncepci duálního a polarizovaného vesmíru, porovnávat v mysli protichůdné extrémy a uvědomit si, kde je pravda. Učili se zvládnout svůj strach z porážky. Měli pochopit, že v každém životě prochází člověk zkouškami, jež ho vedou k potřebnému poznání. Učitelé v nich nejprve vyburcovali strach ze smrti, a pak je učili jej ovládat a vysvětlovali jim, že smrt je jen krokem k další zkušenosti a učení. V tunelech s vodou a krokodýly, na vysokých místech a v uzavřených prostorech s hady si žáci ověřovali svoje odhodlání. Učili se překonávat strach z osamělosti. Seznamovali se se svými instinkty agresivity a sebeobrany a s nevědomým uvažováním člověka a jeho automatickými reakcemi, aby se je naučili ovládat.

Na naší VELKÉ MEDITAČNÍ CESTĚ – PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO STOPÁCH BOHů A FARAONů SLUNCE budeme objevovat jednak památky již vykopané, budeme aktivovat jejich energii, i energii čaker této neobyčejné země bohů a faraonů. Budeme však objevovat i ty památky, které leží v základech pozdějších staveb, ale i ty, které dosud objeveny nebyly. V meditacích se naladíme prostřednictvím silových míst na čakry dané oblasti a propojíme se s energií dávných věků…

 + Jaký bude program meditační cesty?

Strávíme společný čas v Káhiře. Poté se letecky se přesuneme do Asuánu, který je jedním z oblíbených míst a velmi populární mezi cestovateli. Vyznačuje se přirozeným šarmem... jak jednoduché vklouznout do jeho uvolněného rytmu! Zde navštívíme nádherný chrám bohyně Eset na ostrově Philae/Philak. Kvůli vzdouvající se vodě, vzhledem k dobudování staré přehrady v roce 1902, byl chrám blok po bloku rozebrán, přesunut a opět znovu postaven na nedaleký – vyšší – ostrov Agiliki. Patří právem mezi jeden z nejkrásnějších chrámů v Egyptě a je to jeden ze zlatých hřebů naší cesty. Poté navštívíme Vysokou přehradu a Nedokončený obelisk.  Poté návrat do Asuánu, kde budeme mít čas k prozkoumání Núbijského tržiště plného barev.

Další cesta nás zavede do Abú Simbelu, jednoho z nejpůsobivějších chrámů, který byl kdy potaven. Umístěný hluboko v srdci pouště a vzdálený jakékoliv civilizaci, tato památka je gigantickým monolitem, z kterého byly vytesány kolosální sochy sedícího faraona Ramesse II., jednoho z největších egyptských faraonů.  Chrám byl postaven v 13. století př.Kr.. Znovuobjeven byl totálně zavátý pouštním pískem v roce 1813, aby byl záhy odsouzen po dalších 150 letech k potopení pod vodou vzdouvající se Násirovy přehrady.  UNESCO však vytvořilo projekt, na základě kterého rozhodlo přesunout chrám na vyšší místo, aby nedošlo k jeho zatopení vzdouvajícími vodami Násirova jezera. Chrám byl opět – obdobně jako Esetin chrám na ostrově Philae/Philak – rozebrán kvádr po kvádru a přesunut na vyšší pahorek.  Nyní chrám spolu se sochami Ramsese II. hledí přes modré vody Násirova jezera. Dodnes jsou patrné stopy vody na základech soch ukazující, jak blízko bylo nebezpečí přicházející  z vody směrem k chrámu. Meditace v oblasti Abú Simbel. V pozdnějším odpoledni nás již budou očekávat naši núbijští lodníci a poplavíme se na feluce do jejich vesnice na večeři.

Chrám Kalábša, přibližně 50km jižně od Asuánu, byl situován na západním břehu Nilu, v Núbii, a byl postaven kolem roku 30 př.Kr. během raně římské éry. I když byl chrám vyprojektován během vlády římského imperátora Augustuse (Oktaviána), nikdy nebyl dokončen. Chrám je oslavou Mandulise (Merula), slunečního boha Dolní Núbie. Co jej činí nesmírně zajímavým je skutečnost, že byl postaven na dřívějším svatostánku faraona Amenhotepa II.. Chrám je 76 m dlouhý a 22 metrů široký. I když struktura datování sahá do římského období, obsahuje mnoho jemných relief, jako jsou jemné plastiky boha Hora formující se z rákosu na vnitřním zakončení zdi chrámu.

Po této návštěvě se přesuneme zpět do Asuánu a pak motorovým člunem na ostrov Elefantina. Elefantina  je ostrov na Nilu, situovaný  po proudu řeky od prvního kataraktu na nejjižnější hranici starověkého Egypta. Tento region je zmiňován jako Horní Egypt, protože země je výše položená než oblasti kolem Středozemního moře. Ostrov mohl dostat své jméno podle místa, kde se obchodovalo se slonovinou. Další teorie říkají, že ostrov je pojmenován podle jeho tvaru, který je shodný se sloním klem. To je význam řeckého slova elephas. Tvar ostrova může být vidět z pahorků podél Nilu.

Pak už nás čeká transfer na náš parník, kde strávíme 4 dny, a budeme si užívat plavbu po řece bohů – Nilu – z Asuánu do Luxoru. Během naší plavby navštívíme chrámy Kom Ombo, Edfu & Esna. Vychutnáme si rovněž meditace v chrámech i na palubě. Poslední den připlujeme do Luxoru a projedeme se bričkou k chrámům Karnak a Luxor a budeme meditovat na posvátných místech obou chrámů.

Pojedeme navštívit Údolí králů, Údolí královen, chrám Hatšepsut v Deir el-Bahri a rovněž chrám Ramesseum. Rovněž zastavíme, abychom se pokochali monumentálními sochami Achnatonova otce Amenhotepa III., které dříve stávali v průčelí jeho zádušního chrámu. Dnes jsou více známy pod názvem Memnnovy kolosy.
Pak už se přesuneme letecky do Káhiry. Další den v Káhiře strávíme v Egyptském muzeu, zastavíme se v Gíze a poté se přesuneme na meditaci do pyramid v Dahšúru.

Pro hledání hlubšího pochopení starověkého Egypta je tato VELKÁ MEDITAČNÍ CESTA – PO ČAKRÁCH EGYPTA A PO STOPÁCH BOHů A FARAONů SLUNCE fascinující cestou objevů. Cestou otevírání všech čaker na bázi mikrokosmu i makrokosmu: tedy vnějších čaker (= Egypta), tak i vnitřních čaker (= našich vlastních). Je to cesta domů, do země, která kdysi bývala naším domovem, ale i cesta domů = cesta k nám samým. Cesta do srdce i duše.  + Nemusí se lidé obávat nebezpečí ve dnešním Egyptě?
Egypt je bezpečný – svědčí o tom miliony turistů, proudící do této nádherné země. Žádné nebezpečí v Egyptě tedy nehrozí.+ Čemu bude věnována cesta do Egypta v roce 2013?
Druhá, devítidenní část, bude mapovat to, co se do první části nevešlo: Luxor s chrámy Karnakem a Luxorem, tamější muzeum, západní břeh vč. paláce Malkata, dále pak chrámy Esna, Dendera a Abydos. Poté se již budeme přesunovat do dávného Achnatonova města Achetatonu a jeho okolí (dnešní Tell el-Amarna). Po návštěvě tohoto fascinujícího koutu Egypta přejedeme do Káhiry, kde nás bude čekat Egyptské muzeum, pyramidy v Gíze vč. privátní meditace ve Velké pyramidě a také okolí Káhiry: Abú Sír, Mennofer a Sakkára.
 

+ Jaké další obdobné akce podnikáte – ať už u nás, nebo v zahraničí?

Již téměř dvanáct let pořádám své semináře „Duchovní cesta pokojného bojovníka světla“. Je to učení duchovní cesty a práce s energií, která je známá ze starověkého Egypta a navíc okořeněna filozofií mně blízkých autorů Paola Coelha a Dana Millmana. Veškerá práce je vnímána z pozice pravé hemisféry, tedy z úrovně prociťování, kterého je dosahováno na bázi relaxací a posléze meditací. Mí žáci se naučí nejen jak získávat energii, ale také jak si ji udržet a neztrácet ji nesmyslnými emocionálními konflikty. Více informací získají zájemci na mých webových stránkách www.milosmatula.cz . Určité „ochutnávky“ této mé práce mohou naši čtenáři vyzkoušet na krátkých workshopech, se kterými jezdím po celé republice i na Slovensko.

Obdobně jako své meditační zájezdy do Egypta, plánuji na listopad tohoto roku – v souvislosti s mojí připravovanou knihou “2013: Hvězdná brána k Novému Věku”, která se zabývá Mayi a jejich kalendářem, časovým zrychlením, starověkými civilizacemi a transformací vědomí v období let 1997-2026 – i cestu do stopách Mayů do Střední Ameriky. Navštívit bychom měli Mexiko, Guatemalu, Honduras, El Salvador a možná i Belize. I na příští rok plánuji další cesty, ale ty jsou zatím ve fázi zrodu. Ale kromě těch delších a náročnějších cest jezdíme pravidelně i do tyrolských Alp či na řecké ostrovy, kde spojujeme meditační pobyt s poznáním zajímavých míst.


+ Napsal jste i knihu o Achnatonovi a Nefertiti - co Vás přivedlo k zájmu o tohoto faraona a jeho éru?
Když jsem byl malý, bylo mi asi tak osm až deset let, dostala se mi do ruky kniha o faraonu Tutanchamonovi a jeho, Carterem objevené, úžasné hrobce se všemi těmi poklady. Byl jsem fascinován úžasnými artefakty z dávné země, která mně, dítěti, připadala jako z jiného světa, ale zároveň mi byla velmi, až intimně blízká. Dnes se ví, že zhruba 80% tohoto pokladu je vlastně upraveným pokladem Achnatona a Nefertiti. Od této doby, od kontaktu s touto knihou, na kterou jsem nikdy nezapomněl, započal můj zájem o vše, co se týkalo starověkého Egypta, jako by se přede mnou, ale i kdesi uvnitř mě samotného začalo „něco“ pomalu odvíjet a rozkrývat. Poslední silný impulz přišel při mé návštěvě Egyptského muzea v Káhiře koncem devadesátých let v oddělení exponátů z amarnského období, kde na mě hleděla kolosální socha faraona Achnatona, z níž jako by vyzařovalo určité světlo…

Moje kniha ACHNATON A NEFERTITI, FARAONI SLUNCE odkrývá tuto tajemnou postavu z úsvitu egyptských dějin. Dává do souvislostí veškeré dostupné i nové informace, týkající se jak Achnatona, tak i jeho manželky Nefertiti. Achnaton přišel s náboženstvím světla a lásky a hlásal stejné myšlenky jako o několik století později Ježíš. Vyznával humánní politiku, spíše než o válečné výboje usiloval o mírové smlouvy a nejvyšším bohem stanovil sluneční kotouč, který nazval Atonem, čímž položil, dle mnohých historiků, základ monoteismu. I to vedlo už Sigmunda Freuda k domněnce, že Achnaton se musel znát s Mojžíšem, který mohl být veleknězem v jednom z chrámů zasvěcených Atonovi – Slunci.

 

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.


Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal

Štítky: cestovani, pyramidy, starověký egypt

Můžete si také přečíst

Cestování
Svatý Jan pod Skalou (Tipy na výlet)

Nedaleko Prahy leží lokalita nazývaná Český Kras. Tato krásná oblast zahrnuje několik zajímavých míst, mezi které patří i…

Ostatní
Megalitické památky - základy

Na zajímavé stavby a útvary plné energie a záhad nemusíte jezdit do dalekých krajů, ale je možné, že je máte přímo za humny.…

Kultura
Pravěk v Nižboru

Interaktivní program určený dětem do 12 let bude probíhat v období letních prázdnin v Informačním centru keltské kultury…

Cestování
Jeskyně Výpustek

Přestože Moravský kras může být pro mnohé z nás z ruky, jedná se o místo, které stojí za návštěvu. Skrývá v sobě velké množství…

Cestování
Na Brdy k pravěkému moři

V českém znaku je lev, i když tu žije jen v zoologických zahradách a ani s národní povahou nemá mnoho společného (pokud pomineme…

Cestování
Český Krumlov (tipy na výlet)

Český Krumlov patří k nejkrásnějším památkám v naší republice. Od roku 1963 je zařazen do městské památkové rezervace a od…

Cestování
Jeskyně Domica - záhadná kresba

Pravěká více než šest tisíc let stará kresba ve slovenské jeskyni Domica představuje nejen velkou záhadu, ale i unikát přinejmenším…

Ostatní
Brána do říše Agharti? - část 1

S elektrickou baterkou v ruce klopýtáme podzemním labyrintem hluboko pod Jihlavou, starověkým hornickým městem v Jižních…

Ostatní
Brána do říše Agharti? - část 2

Televizní diváci byli šokovániO mé výzkumy se tehdy začali zajímat novináři a brzy se do honu na duchy zapojila i televize…

 
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY