Kdo jsou to ilumináti a čeho chtějí dosáhnout II.

Velikost textu: A A A

Kdo jsou to ilumináti a čeho chtějí dosáhnout II.

Ilustrační foto
  • autor: Ze zahraničí
  • sdílet na

Pro ilumináty jsou charakteristické některé metody, které mají napomoci podrobení celého světa. První z nich je naprostá kontrola nad světovými finančními systémy. Tato snaha začíná už u nejmenších bank a končí až u Světové banky. Je zajímavým a překvapujícím zjištěním, že jak americký Federální rezervní systém, tak britská Bank of England, jsou kontrolovány iluminátskými rodinami.

Druhou neodmyslitelnou složku představuje kontrola médií prostřednictvím byznysu. Média je možné považovat za neodmyslitelnou součást byznysu. Dokážou být velmi sugestivní – lidé často věří spíše tomu, co vidí na obrazovce, než tomu, co vidí na vlastní oči. Klíčovým krokem k uskutečnění každé revoluce je převzetí moci nad sdělovacími prostředky a ilumináti si toho jsou velmi dobře vědomi.

Dálkový kurz výkladu tarotových karet pro začátečníky od autora knihy Tarot pro samouky

ZOBRAZIT

Třetím významným faktorem je kontrola nad univerzitami a následně nad celým vzdělávacím systémem. Obzvláštní důležitost je připisována oborům jako jsou sociologie, politologie, ekonomie a pedagogika, ve kterých ilumináti kladou důraz na liberální vzdělávání. Na univerzity se často dostávají jejich vlastní lidé, kteří mají finanční podporu ze strany velkého byznysu. Vliv, který zde získávají, se následně přelévá i do systému středního a základního vzdělávání.

Čtvrtým faktorem je vliv získávaný prostřednictvím amerického Výboru pro zahraniční vztahy a anglického Královského institutu mezinárodních záležitostí. Úkolem těchto institucí je výchova nových politiků – prošli jimi významní iluminátští představitelé, jako Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinksi nebo Lord Carrington. Tyto dva výzkumné trusty mají rozhodující vliv na americkou i britskou politiku, bez ohledu na to, která strana zrovna oficiálně vládne. Oblíbená metoda, kterou ilumináti používají, je vyvolání střetu mezi různými skupinami. Tak tomu bylo např. za studené války, kdy podporovali soupeření mezi USA a Sovětským svazem. Rozsáhlé zbrojení, které bylo jeho výsledkem, znamenalo pro ilumináty nové finanční zdroje a větší podíl na moci.

Jiným příkladem může být masivní podpora imigrace. V důsledku přistěhovaleckých vln dochází ve společnosti ke konfliktům mezi různými skupinami, které ilumináti dokážou využít ve svůj prospěch. Většina společnosti je naneštěstí příliš pohodlná na to, aby dokázala registrovat pozvolné změny, ke kterým dochází. Velkou roli zde sehrávají také hromadné sdělovací prostředky.

Pro vedoucí funkce v politice jsou často vybírány pouhé loutky – do této kategorie spadá i většina prezidentů USA. V pozadí většinou stojí osoby se skutečnou mocí, které byly pro tuto pozici již dlouho připravovány. Stačí uvést např. Henryho Kissingera nebo Zbigniewa Brzezinskeho, kteří v uplynulých letech udávají směr americké politiky.

Úspěšnou taktikou mohou být atentáty na nepohodlné vůdce. Cílem je provést je v nejvyšším možném utajení, aby vypadaly jako přirozená úmrtí. Oblíbenými metodami atentátů jsou např. uměle navozené infarkty či předstírané dopravní nehody. Pokud to není možné za daných okolností provést, jsou využíváni dvojníci. Veškeré podezření je zamaskováno za použití podvodů, falešných obvinění a v případě potřeby i opakovaných atentátů.

Významnou úlohu sehrává také sociální inženýrství. Cílem je vytvoření národnostně smíšené populace s oslabenými morálními principy a tradicemi a s nízkou úrovní vzdělanosti. Střední třída bude za této nové situace jaksi nadbytečná a její ekonomická síla poklesne.

Ozbrojený válečný konflikt nemusí být jediným způsobem vedení války. Významnou úlohu sehrává ekonomická válka, která pokračuje i tehdy, když oficiálně utichnou zbraně. Po vítězství ve válce dochází k převzetí kontroly nad ekonomickým systémem poražené strany.

 

Dá se také očekávat, že bude docházet ke snižování standardů zdravotní péče. Prodej léků na lékařský předpis rozhodně představuje velký byznys, který generuje obrovské zisky. Velkým zdrojem zisku mohou být také lékařské operace a různé druhy léčení.

Velké společnosti zabývající se výrobou léků mají ve skutečnosti zájem na špatném zdraví populace. V současnosti se tyto společnosti snaží vyvíjet tlak na americkou Food and Drug Administration (Správu potravin a léčiv), aby omezila podporu biopotravin. Přestože v tomto svém boji zatím nebyli příliš úspěšní, snaží se nadále získat nad produkcí biopotravin kontrolu – tak, aby byly v budoucnosti dostupné pouze pro elitní skupinu obyvatel.

Hnutí iluminátů často používá argumentační techniky, jejichž cílem je očernění charakteru protivníků. Debata, kterou se snaží podněcovat, není založená na faktech, ale na hanobení oponentů. Tato technika je obvykle velmi účelná, protože většina lidí snadno podléhá sugesci a není ochotná využívat svých rozumových schopností. Očerňovací kampaň proto snadno odvádí pozornost od faktů.

Můžeme shrnout, že zavedení „nového světového řádu“ bude mít pro lidstvo následující důsledky:

 

  • Rostoucí zisky pro velký byznys, pro střední společenské vrstvy (kterými ilumináti pohrdají) naopak bída. Snižování morálních standardů a rozklad tradičních společenských hodnot.

 

  • Pomíjivost – přechodná pracovní místa, časté stěhování obyvatel a oslabování sousedských vztahů.

 

  • Nárůst kriminality a násilí.

 

  • Snižování úrovně veřejných služeb a jejich nahrazování soukromými službami – dobré služby pouze pro elitní skupiny.

 

  • Zhoršování zdravotního stavu populace v důsledku stresu, nekvalitních potravin, potravinových přísad, genetického inženýrství, znečištění a užívání drog. Zdraví pouze pro bohaté a dobře informované.

 

  • Postupné snižování vlivu národních vlád, které se časem dostanou na úroveň dnešních regionálních vlád.

 

  • Vytvoření několika konglomerátů podobných dnešním USA.

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.

Zdroj
Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal

Štítky: konspirace, new world order

Můžete si také přečíst

Konspirace
Bilderberg group a the New World Order

Bilderberg group je název pro elitářskou skupinu mocných, kteří tahají za nitky světového systému. Tyto šedé eminence světového…

Konspirace
Zjevné lži

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Konspirace
David Rockefeller

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Konspirace
Nezapomeňme moc rychle!

Karel Schwarzenberg se 2x zúčastnil schůzky Bildelberg a je dlouhá léta členem Trilaterální komise. Nedovolme, aby se stal…

Konspirace
Je AIDS uměle vytvořenou nemocí?

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Ostatní
Záznam rozhovoru s Vítem Kuntošem o roce 2012

Vystoupení astrologa Víta Kuntoše v esoterickém pořadu Hanky Bubancové >Mezi nebem a zemí< na rádiu Nira. Pokud vás…

Konspirace
Chemtrails

V posledních letech se můžete setkat s pojmem chemtrails. Jedná se ovšem o konspirační teorii starší, se kterou…

Konspirace
Zeitgeist - film, který vám otevře oči

Zeitgeist je vlastně spíše dokument, který vznikl v roce 2007, a který se snaží ukázat naše všední vnímání světa v novém…

Konspirace
Chemtrails pod lupou

Jak jsme viděli v minulém článku na téma chemtrails, jedná se o postřikování chemickými či biologickými látkami obsažené…

 
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY