Partyzánská válka iluminátů proti USA I.

Velikost textu: A A A

Partyzánská válka iluminátů proti USA I.

Ilustrační foto
  • autor: Ze zahraničí
  • sdílet na

Pro hnutí iluminátů představuje ideální formu vlády Platónova Ústava. V čele by podle nich měli stát králové - filozofové, na druhém místě by měla stát vojenská vládnoucí třída a poslední třetí pozici by měla zastávat obchodnická třída.

Vojenskou vládnoucí třídu je při tom možné chápat jako přímého následovníka válečného mnišského řádu templářských rytířů. Templáři byli známí pod označením „Papežova armáda“ a bojovali za získání Svaté země pro katolickou církev z rukou muslimů. Vojenský výcvik má pro ilumináty velmi důležitou roli – vedle fyzického výcviku zahrnuje také získání kontroly nad lidskou myslí prostřednictvím duševních otřesů.

Dálkový kurz výkladu tarotových karet pro začátečníky od autora knihy Tarot pro samouky

ZOBRAZIT

V následujícím textu vás seznámíme s některými údaji, které poskytla žena vystupující pod pseudonymem Svali. V minulosti se stala obětí iluminátské metody programované kontroly mysli. Z tohoto zajetí se jí naštěstí podařilo uniknout a dnes se skrývá v anonymitě.

Z jejích poznámek se dozvídáme následující skutečnosti: „V krátkosti je možné říci, že každá oblast USA má svoje "nervová centra" neboli mocenské základny pro regionální činnost. Spojené státy jsou rozdělené na sedm hlavních geografických oblastí. V každém z těchto regionů se nacházejí lokality s uzavřenými vojenskými zónami a základnami. Jsou skryté v odlehlých izolovaných oblastech nebo na rozsáhlých soukromých pozemcích...“

Tyto základny jsou s přestávkami využívány k výuce a výcviku iluminátů ve vojenských technikách jako jsou bezprostřední boj, používání zbraní nebo kontrola davu.

Jsou si dobře vědomí toho, že by nikdy nemohli uspět v přímé bitvě s americkými občany. Jejich taktikou je proto postavit proti sobě různé skupiny obyvatel a manipulovat okolnostmi tak, aby došlo ke konfrontaci. Ilumináti takto plánují dosáhnout kolapsu vlád na celém světě.

Prvním krokem je zhroucení finančních systémů těchto zemí, kterého chtějí dosáhnout prostřednictvím manipulací uvnitř velkých světových bank, burzovními machinacemi a přizpůsobováním úrokových sazeb. Po celém světě tak vypukne obrovská finanční panika.

V následujícím kroku začne americká vláda tyto obrovské dluhy vymáhat a použije k tomu donucovací prostředky, jimiž disponuje.

Nelze vyloučit, že k tomu použije vojenské síly a spousta lidí tak bude násilně vyhoštěna ze svých domů. Vzniklý chaos bude řešen za pomoci vyhlášení stanného práva. Vláda svůj zásah ospravedlní tvrzením, že je to nezbytné, aby se podařilo dostat chaos pod kontrolu. To vše bude doprovázeno všeobecnou finanční panikou, rychle klesajícím kurzem dolaru a pádem akcií i dluhopisů.

Odborně vyškolení vojenští vůdcové a lidé pod jejich vlivem použijí zbraně i metody davové kontroly, aby prosadili nové společenské uspořádání.

Ilumináti budují svoje tajné „milice“ již po staletí. Daří se jim prosazovat svoje lidi do vlivných pozic pomocí uplácení, sdělovacích prostředků a prostřednictvím kontroly místních organizací. Důležitou oporu pro ně představují místní zednářské lóže.

Nepřekvapuje proto tolik, že američtí politici často jednají proti národním a regionálním zájmům a vytvářejí prostor pro narkotika, prostituci, pornografii, gambling a jiné patologické jevy.

Ilumináti si dobře uvědomují, že ti, kdo nesouhlasí s jejich politikou, budou tvrdě vzdorovat. Jsou proto cvičeni v tom, jak se s touto pravděpodobnou eventualitou vypořádat. Učí se techniky boje muže proti muži, metody davové kontroly a v případě nutnosti jsou připravení i zabíjet.

V prosazení jejich zájmů jim mají pomoci také lidé, jejichž mysl se jim podařilo ovládnout prostřednictvím naprogramovaných kódů. V případě potřeby budou naprosto slepě vykonávat příkazy zadávané ilumináty. Tito lidé mohou v současnosti vést zcela normální život. Ve chvíli, kdy toho bude zapotřebí, však začnou bezmyšlenkovitě provádět úkoly, které jim budou zadávat neviditelné osoby skryté v pozadí. Stisknutím tlačítka se mohou rázem proměnit ve zločince.

Vojenské základny nacházející se v každém regionu, byly až dosud ukryté. V několika příštích letech však vyjdou na povrch. Každá lokalita bude mít svoji vlastní základnu a vůdce, kterému se bude nutné zodpovídat.

Svali ve svých zápiscích uvádí, že před 5 lety, kdy se jí podařilo hnutí opustit, patřilo 1 % americké populace buď k přímým členům iluminátského hnutí, k jeho sympatizantům nebo k obětem kontroly mysli. Na první pohled se možná 1 % populace nezdá být příliš vysokým číslem, ale je důležité vzít v úvahu, že jsou vycvičeni v používání zbraní, technikách davové kontroly a ovládají psychologické a behaviorální metody. Jsou dobře vyzbrojení a napojení na polovojenské skupiny.

Pokud se vám to přesto zdá nemožné, pak si vzpomeňme na situaci v Rusku či Číně, kde v historii pouhé 1 % populace ovládalo (a stále ovládá) zbylých 99 % obyvatel.

Dobrým příkladem pro nás může být situace, která panovala v Sovětském svazu. Členství ve straně se zde stalo postupně privilegiem. Uvnitř samotné strany však existovala úzká elitní skupina označovaná jako nomenklatura. Tato nomenklatura se těšila mnohým výhodám, o kterých se mohlo běžným sovětským občanům jenom zdát. Mohli nakupovat v dobře zásobených obchodech, měli přístup k zahraničnímu zboží, byli upřednostňováni při získávání bydlení, mohli navštěvovat známá výletní letoviska, cestovat do zahraničí, jejich děti byly posílány na prestižní univerzity a měly zajištěnu dobře ohodnocenou práci. Nutnou podmínku k proniknutí do této elitní třídy představovalo členství v komunistické straně.

(dokončení za týden)

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.


Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal

Štítky: Bilderberg, konspirace, politika

Můžete si také přečíst

Konspirace
Bilderberg group a the New World Order

Bilderberg group je název pro elitářskou skupinu mocných, kteří tahají za nitky světového systému. Tyto šedé eminence světového…

Konspirace
Zjevné lži

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Konspirace
David Rockefeller

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Konspirace
Nezapomeňme moc rychle!

Karel Schwarzenberg se 2x zúčastnil schůzky Bildelberg a je dlouhá léta členem Trilaterální komise. Nedovolme, aby se stal…

Konspirace
Je AIDS uměle vytvořenou nemocí?

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Ostatní
Záznam rozhovoru s Vítem Kuntošem o roce 2012

Vystoupení astrologa Víta Kuntoše v esoterickém pořadu Hanky Bubancové >Mezi nebem a zemí< na rádiu Nira. Pokud vás…

Ostatní
Nacismus a jeho okultní kořeny I.

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Ostatní
Nacismus a jeho okultní kořeny II.

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Konspirace
Chemtrails

V posledních letech se můžete setkat s pojmem chemtrails. Jedná se ovšem o konspirační teorii starší, se kterou…

 
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY