Rozhovor o fenoménu UFO s předním českým ufologem Vladimírem Šiškou

Velikost textu: A A A

Rozhovor o fenoménu UFO s předním českým ufologem Vladimírem Šiškou

Ilustrační foto

Můžete se čtenářům představit?

Narodil jsem se 4.9.1955 v Praze a rovnou se tedy přiznávám k jakémusi sklonu ke škatulkování, zařazování věcí do kategorií a podobným vlastnostem, obecně připisovaným Pannám. Měl jsem v životě vždycky více koníčků, než by bylo možné stihnout, ale všeobecný zájem o záhady a tajemno se u mě objevil už v dětství. Asi nejvíc mě (a určitě nejen mě) ovlivnil dr.Ludvík Souček s jeho knihy. Díky němu jsem se začal zajímat nejen o záhady, ale i začal číst sci-fi literaturu, kterou jsem si zamiloval. Stal jsem se aktivním sci-fi fanem, po listopadové revoluci jsem působil v právě vzniklé Č. archeoastronautické asociaci (Čs.AAA). Právě v této organizaci vznikl nápad, že bychom měli evidovat a nějak zpracovávat početné zprávy o neidentifikovaných objektech (UFO) v naší zemi. Založili jsem projekt Záře,jehož vedoucím jsem se stal. Projekt Záře funguje dodnes a zabývá se již nejenom klasickou problematikou UFO, ale i dalšími záhadnými a obtížně vysvětlitelnými jevy.

Kurz přírodní medicíny - naučte se hlubší souvislosti nemocí z pohledu duchovna a ezoteriky

ZOBRAZIT

Snad všechny zprávy pozorování UFO, která proniknou na veřejnost, jsou ze zahraničí. Tvrdíte tedy, že i v ČR dochází k pozorování neidentifikovatelných létajících objektů? Kolik případů pozorování ročně v průměru zaznamenáváte? A jak se vůbec o pozorování dozvídáte? Lidé Vám je hlásí sami, nebo se je snažíte vyhledávat vy sami?

Není to tak špatné, i v českých médiích se objevují zprávy o výskytu UFO v naší republice, i když někdy je kvalita těchto zpráv spíše na škodu této problematiky. UFO se vyskytují všude ve světě a naše země není žádnou výjimkou. Našemu projektu je ročně ohlášeno zhruba 50 až 100 hlášení o pozorování UFO. Lidé se nám v posledních letech ozývají nejčastěji přes internet, kde máme on-line formulář (www.ufo.cz/zare/formular.htm), někdy mailem, dopisem nebo telefonicky. Kontakty na nás jsou k dispozici na hvězdárnách, občas se objeví i v tisku. Někdy lidé reagují bezprostředně na přednáškách a veřejných akcích, kterých se účastníme. Stejně ale myslím, že lidí, kteří se nám ozvou, je z těch  skutečných pozorovatelů velmi malé procento.
Znáte to: na zastávce čeká marně na tramvaj stovka lidí, ale jen deset z nich je naštvaná natolik, aby si šla někam stěžovat. Z těch deseti jen jeden ví kde si vlastně má stěžovat a udělá to.

Jakým způsobem nahlášená pozorování ověřujete? A jak si vůbec jev UFO vysvětlujete?

Ověření je jednoduché, požadujeme zpětný kontakt na oznamovatele - anonymní hlášení ignorujeme. Nejjednodušší ověření je pak zpětný dotaz, u některých zajímavějších případů pak kontaktujeme svědky osobně. U případů pozorování UFO, tedy neidentifikovaných létajících objektů, se snažíme nejprve hledat konvenční vysvětlení. Pokud se nám to nepodaří, pokládáme jev nadále za UFO, tentokrát už ovšem ve smyslu "neidentifikovatelný létající objekt". To, že se nám nepodařilo najít vysvětlení, neznamená, že jde o mimozemský
koráb. Existuje celá řada hypotéz, které se snaží o nějaké vysvětlení těchto jevů - namátkou třeba: neznámé přírodní jevy, tajné zbraně a technologie, nebo celá řada "návštěvnických" hypotéz (např. návštěvníci z budoucnosti). Nejsem přesvědčen o žádné z hypotéz a nevím co se za těmito případy skrývá - však také proto jsme založili projekt Záře a zabýváme se zkoumáním UFO.

Jako zakladatel projektu Záře se tedy nedomníváte, že se za opravdu neidentifikovatelnými létajícími objekty neskrývají návštěvníci z jiných planet? Myslíte si, že jsme někdy kontaktováni mimozemskými inteligentními bytostmi či dokonce že se mezi námi mimozemšťané vyskytují?

Ptáte se správně: my se můžeme jen domnívat, co za UFO skrývá. V projektu Záře žádnou z hypotéz nepředjímáme. Já osobně si myslím, že nemůžeme vyloučit, že se za některými UFO skrývá jakási činnost mimozemské inteligence. Ale rozhodně si nepředstavuji, že by to vše probíhalo tak mechanicky jak si to většina lidí dnes představuje, tedy že sem na nějakém technickém prostředku přilétají mimozemšťané a ...co tu vlastně dělají? S nikým se zatím "oficiálně" nepřivítali. Jsou zde tedy inkognito? Cosi zkoumají, občas se ukážou a zmizí, občas někoho unesou, snad dokonce i někdy havarují? A napadlo někoho, že třeba my vůbec nejsme předmětem jejich zájmu? Já si dokonce myslím, že oni vůbec nemusí uvažovat podobně jako my, dokonce mohou být tolik jiní, tolik cizí, že kontakt prostě nebude možný. Ale abych se vrátil k otázce, nemohu prostě vyloučit ani tuto možnost, jen si prostě myslím, že je to velmi nepravděpodobné.

Projekt Záře vznikl v roce 1992. Je tomu tedy již 15 let. To jste za tu dobu zkoumání nedospěli k nějakým novým závěrům ohledně pozadí fenoménu UFO? A můžete uvést nějaký zajímavý prověřený případ setkání s UFO?

No, pokud jste si představoval, že po 15ti letech předstoupíme před veřejnost a prohlásíme, že jsme vyřešili záhadu jménem UFO, pak vás asi zklamu. Ani neočekávám, že se to někomu podaří za dalších 15 i více let. UFO je totiž natolik různorodý fenomén, že se podle mě nikdy nepodaří vysvětlit všech 100 procent zdokumentovaných případů. Podle mého názoru se za fenoménem UFO skrývá více než jedna záhada. A tak se může stát, že zítra někdo přijde a řekne, že umí vysvětlit určitou část případů, např. třeba se ukáže, že je způsobuje nějaký dosud neznámý fyzikální jev. Ale nikdy to nebude 100 procent, určitá část zůstane vždy nevysvětlena a bude dráždit naší představivost. Vlastně se to podařilo několikrát i nám: to když jsme zjistili, že určitou charakteristicky se chovající část pozorovaných objektů lze vysvětlit jako reklamní světla promítaná na oblohu, jiná část charakteristicky se projevujících jevů se ukázala být posledními okamžiky balonů s meteorologickými sondami. Také jsme ale zjistili další charakteristicky se projevující objekty, které vysvětlení zatím odolávají: jsou to zejména ony trojúhelníkovité objekty se světly v rozích, nebo rychle manévrující stříbřitě se lesknoucí doutníkovité objekty. Nedá se tedy říci, že bychom nedospěli k žádným závěrům, ale nejsou to žádné objevy, o kterých se píše s palcovými titulky. Zajímavé a prověřené případy, které jsme zkoumali najdete podrobně popsané na našich stránkách http://www.projektzare.cz/vse-o-ufo/nej-pripady-ufo/

Vy osobně jste někdy byl svědkem jevu UFO?

Ne, nebyl, bohužel. Všechna UFO, která se mi dosud zjevila, se mi podařilo víceméně vysvětlit. Na druhou stranu jsem už hovořil s řádově stovkami lidí, kteří opravdu "něco" viděli. K tomu snad jednu poznámku, týkající se neutěšeného stavu informování naší veřejnosti: ufolog není člověk, který pozoruje, vyhledává UFO, ufolog není ani člověk, který na UFO věří (resp. na jeho mimozemský původ), ufolog je člověk, který se snaží vypátrat, co se za UFO skrývá.¨

Řekl jste, že jste hovořil s lidmi, kteří "něco" viděli. Setkal jste se i s lidmi, které "něco" uneslo?

Ano, setkal. Jsme možná trochu opatrnější a hovoříme o "zážitku únosu do UFO". V současnosti vedeme 32 takových případů v ČR. Mohu říci, že jde o nesmírně zajímavý fenomén, výrazně se lišící např. od známých kontaktérů - ti lidé totiž ve svém vyprávění nevystupují jako zvěstovatelé nějakých vesmírných přátel, ale spíše jako oběti něčeho, co prožili proti své vůli. Obvykle nevyhledávají sdělovací prostředky a netouží po publikování svých zážitků, spíše hledají nějaké vysvětlení nebo pomoc. Jejich zážitky bývají na pomezí toho, co považují za realitu. Nezdá se mi, že by byly vyvolané psychickou poruchou nebo že by byly vymyšlené. Zde se snažíme postupovat opatrně a za spolupráce odborníků.

Mají takové zážitky nějaké společné rysy? Jak ve zkratce probíhají? Jaké je podle Vás možné vysvětlení tohoto jevu?

Některé rysy jsou typické i když se obvykle nevyskytují všechny pohromadě u jednoho případu. V této oblasti není všechno jednoznačné, jsme odkázáni na to, co nám lidé dokáží ze svých zážitků interpretovat. A to je dost často nejednoznačné. Velmi často se objevují "podivné vzpomínky" na návštěvy malých šedých bytostí s vyzáblým tělem, na jejich obrovské tmavé oči mandlovitého tvaru, projevují se podivné ztráty paměti na určitý časový úsek, někdy jsou to i podivné jizvy či ranky na těle. V obecných rysech tyto zážitky zhruba odpovídají tomu, co již známe ze světa zejména z USA. A vysvětlení? Je to stejné jako u fenoménu UFO obecně: víme toho určitě ještě příliš málo. Je to oblast, která by si určitě zasloužila pozornost vědy a seriózní zkoumání. Osobně si nemyslím, že by vše probíhalo tak mechanicky, jak se o tom obvykle soudí: tedy že by sem létali mimozemšťané, unášely naše občany a dělali na nich pokusy. Dokonce se zdá, že tenhle fenomén nevznikl někdy v poválečných letech, kdy se začalo o UFO psát a hovořit, ale že toto vše již probíhá celou lidskou historii. Určitě stojí za úvahu hypotéza "mimikry" zesnulého německého badatele Johannese Fiebaga, podle které je tohle všechno jen jakási povrchní slupka, za kterou se skrývá... možná další slupka - a uvnitř se nachází něco, co zatím nejsme schopni pochopit.

Co si myslíte o zmíněných různých zvěstovatelích, kteří jsou údajně v kontaktu s mimozemskými civilizacemi?

Jsou to vlastně dvě různé kategorie. Jsou u nás zvěstovatelé, kteří organizují různé společenství osob vyznávající bratry z vesmíru, vesmírné lidi, nebo andělské bytosti, to jsou vlastně regulérní sekty. Trochu jiné je to u tzv. kontaktérů, tedy jednotlivých osob, které tvrdí, že jsou v kontaktu s mimozemskými bytostmi. Nemyslím si, že všichni tito kontaktéři jsou lháři, nebo vyšinutí lidé. Všiml jsem si, že většina tzv. Kontaktérů jsou velmi citliví a zranitelní lidé. A co sdělují skrze ně ti mimozemšťané? Abychom neválčili, neničili si životní prostředí, chovali se k sobě lépe - tedy to, co si vnitřně přeje téměř každý z nás. Jejich kontakty probíhají vždy nějakou formou kontaktu s vlastním podvědomím: automatickým psaním, meditací apod. Zkrátka myslím si, že v tomto případě je tím "lhářem" lidské podvědomí, které koná přesně to, co je jeho úkolem, udržet psychickou integritu svého majitele, a tak mu servíruje laskavé vesmírné bratry.

Jsme astrologický portál, takže se nemohu nezeptat - máte nějakou zkušenost s astrologií? Jaký je Váš pohled na tuto disciplínu?

Už na začátku rozhovoru jsem se přiznal k jakýmsi nešvarům, připisovaným lidem narozeným v Panně. Nejsem žádným odborníkem a astrologii znám laicky a "zvenku", i když několik mých přátel se jí aktivně zabývá. Myslím si, že základem astrologie je vlastně jakási interakce člověka s časem a to rozhodně není nic nevědeckého. Navíc jde o odpozorovanou zkušenost mnoha staletí. Vlastně jsem s astrologií přišel do styku - pokoušel jsem se kdysi zrekonstruovat onen slavný keltský horoskop. Dopadlo to ovšem jinak: ukázalo se, že staří Keltové sice spojovali osudy i povahy jednotlivých lidí se stromy, ale v žádném případě to nemělo nic společného s kalendářem a daty narození. Tzv. keltský horoskop, který se hojně vyskytuje v časopisech, má původ ve stejnojmenné knize Vescolliho, a ten přímo v ní přiznává, že si vše vymyslel tak jak to sám cítil.

Děkuji moc za rozhovor, VK

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.

Zdroj
Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal

Štítky: rozhovor, ufo, záhady

Můžete si také přečíst

Ostatní
Megalitické památky - základy

Na zajímavé stavby a útvary plné energie a záhad nemusíte jezdit do dalekých krajů, ale je možné, že je máte přímo za humny.…

Ostatní
Olgoj chorchoj

Allghoi khorkhoi, nebo-li olgoj chorchoj, je červovitý tvor žijící v píscích mongolské pouště Gobi v Asii. Jedná…

UFO
UFO – případ Roswell

Případ Roswell je klíčová událost v historii ufologie, ufologové rozdělují svět před a po Roswellem. Vše začalo 24. 6. 1947,…

Ostatní
Odhalené tajemství křišťálových lebek

Záhadné křišťálové lebky vzrušují obrazotvornost milovníků tajemna už dlouho. Někteří dokonce věří, že jsou památkou na zapomenutou…

Ostatní
Kryptozoologie - sněžný muž (Yetti)

O sněžném muži slyšela velká část z nás. Přesto ale neuškodí se podívat trochu na zoubek tomuto tvorovi. Jeho existence je…

UFO
Američtí astronauti a svědectví o UFO I.

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Jóga a mystika
10 otázek s Petrem Pavlíkem I.část

Petr Pavlík (*1949, Ing, CSc.) vystudoval ČVUT. Pracoval v ČSAV jako vědecký pracovník na problematice umělé inteligence…

Jóga a mystika
10 otázek s Petrem Pavlíkem II.část

Petr Pavlík (*1949, Ing, CSc.) vystudoval ČVUT. Pracoval v ČSAV jako vědecký pracovník na problematice umělé inteligence…

 
301 - Moved Permanently
301 - Moved Permanently
301 - Moved Permanently
301 - Moved Permanently
301 - Moved Permanently
301 - Moved Permanently
Rekonstrukce bytu: Praktické tipy pro bezproblémové úpravy domova
Rekonstrukce bytu: Praktické tipy pro bezproblémové úpravy domova Rekonstrukce bytu: Praktické tipy pro bezproblémové úpravy domova
<!DOCTYPE HTML PUBLIC 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

" />
<!DOCTYPE HTML PUBLIC 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

" /> 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY