Věříte na strašidla II.

Velikost textu: A A A

Věříte na strašidla II.

Ilustrační foto
  • autor: Ivan Mackerle
  • sdílet na

(dokončení předchozího dílu)

Něco podobného zažil i můj přítel dr. Tomáš Bednařík, pracující v archivu na hradě Křivoklát. V srpnu roku 1992 prováděl v hejtmanském paláci hradu vyúčtování vstupného z právě skončené výstavy, a jak tak seděl a počítal, zaslechl náhle nad hlavou podivné kroky. Jako by tam šel nějaký starý člověk a táhl za sebou těžké břemeno. První, co ho napadlo bylo, že nějaký návštěvník vlezl na půdu. Sice nebylo jasné, kudy by se zvenku do podkroví dostal, ale kročeje se ozývaly tak věrohodně, že ho ani nic jiného nenapadlo. Zavolal na údržbáře a společně se vyšplhali na půdu. Ač pátrali sebevíc, neviděli nic, než všudypřítomnou vrstvu prachu. A v něm žádné stopy. Teprve teď si uvědomil, že případný chodec by musel ve směru, kde ho slyšel, projít nejméně třikrát silnou zdí. S omluvou údržbáři se zase vrátil ke svému výkazu. Neuplynula ani čtvrthodinka a tajemné kroky se ozvaly znovu. Jako by šel neznámý zpátky. Tomáš mrkl z okna a viděl, že údržbář stojí ještě na schodišti a baví se tam s jedním průvodcem. Rychle na ně zavolal. Přiběhli okamžitě. Kroky v podkroví byly ještě zřetelně slyšet. „To není možné,“ řekl údržbář a tentokrát lezli na půdu tři. Výsledek byl stejný, jako před několika minutami. Nikde ani stopa.
Fotoaparát a videokameru tahám na své výpravy za strašidly zatím zbytečně. Na rozdíl od různých zvuků a kroků nejsou optická zjevení příliš častá. Svědci většinou vyprávějí o mlhavých a neurčitých obrysech jakýchsi přízraků, někdy však i o zcela zřetelných postavách ve starodávném oblečení.

KDE SE NACHÁZÍ "ONEN SVĚT"?
Známý francouzský astronom Camile Flammarion v jedné své knize vydané roku 1925 napsal: Strašidelné výjevy jsou nejvýše rozmanity, nedají se stejně vysvětlovati, majíce různé příčiny. Některé jsou výkonem duší nebožtíků, jiné zase bytostí neviditelných, jichž povaha zůstává nevysvětlena, jiné vycházejí z lidských ústrojí, jež působí nevědomě.
I dnes rozdělují výzkumníci paranormálních jevů strašidla do dvou odlišných skupin. V první jsou jevy, které se vážou k určité osobě (tzv. poltergeist), v druhé zase jevy, které se vážou k určitému místu (hradní strašidla). Okultisté tvrdí, že to jsou duchové zemřelých nebo jiné astrální bytosti, které jsou neustále přitahovány ke světu fyzickému. Může to způsobovat výčitka svědomí zločince, či naopak touha oběti po spravedlivé odplatě. Tito duchové jsou
sice neviditelní, ale za určitých podmínek se mohou částečně nebo úplně materializovat (zhmotnit) a pak je můžeme vidět. Bývá to hlavně v noci, protože denní světlo působí na astrální shluky rozkladně. Energii pro materializaci mohou získat z nějakého citlivého člověka, proto se také lépe daří tyto jevy uměle evokovat s pomocí média, než trpělivě čekat, až vhodné podmínky nastanou a bytosti se samy zjeví.
Zato parapsychologové přistupují k výkladu strašidelných jevů čistě technicky. Předpokládají, že vše způsobuje dosud neznámá psychická energie vysílaná lidským mozkem a stále hledají její fyzikální podstatu. Na astrální bytosti, duchy a cizí inteligemce nevěří. Za vším vidí pouze dosud neodhalené schopnosti lidského mozku. Strašidla vysvětlují teorií "záznamu" nebo "energetického otisku". Dojde-li někde k silnému vyslání psychické energie, na příklad při tragédii nebo vraždě, neviditelný obraz umírajícího se zaznamená v okolí, nejčastěji ve zdech budov, kde zůstává dlouhá léta. Občas při vhodných podmínkách dochází k přeludnému oživování úryvků starých dramat, tedy k jakýmsi strašidelným projekcím toho, co se již jednou na tomto místě událo.
Nejblíže pravdě je však asi vysvětlení z pohledu transperzonální psychologie. Strašidla jsou jen nehmotné obrazy, zjevující se před naším vnitřním zrakem. Proto jsou fyzikálně nezachytitelné. Tyto přeludy k nám pryští v okamžicích rozšířeného stavu vědomí z hlubin naší duše, z dosud neprobádané oblasti "jiné reality", kde žijí svůj vlastní život, nezávislý na naší vůli. Jsou součástí onoho "vesmíru v nás", přístupného normálnímu člověku v běžném životě jen málokdy.

S MAGNEROFONEM NA ČÍHANÉ
Jak je ale potom možné, že subjektivní zážitky někdy zanechávají objektivní stopy? Po Černé paní z milotického zámku zůstávají na podlaze otisky bosých nohou z černé mazlavé hmoty. Mému příteli Jirkovi Brandýskému, purkrabímu z hradu Kost, se zase podařilo nahrát na magnetofon zvuk zlaťáku, poskakujícího po desce stolu, který prý hází duch Oldřicha Felixe na hradě Kost. Zvuk tedy musel být skutečný!
Magnetofonové nahrávce Jirky předcházely děsivé zážitky. Když poprvé nocoval v jenom ponurém hradním pokoji na Kosti, vzbudilo ho drnčení a poskakování postele, ve které ležel. Vyskočil z ní a rozsvítil, ale v místnosti nikdo nebyl. Z dřevěné postele se dál ozývalo vrzání a skřípání, jakoby se chystala před jeho očima rozpadnout. Po chvíli, jako mávnutím proutku zvuky ustaly a postel se opět uklidnila. Vlezl si do ní zpět, ale do rána už oka nezamhouřil. O několik dní později, když měl v pokoji opět nocovat, položil si na noční stolek diktafon, aby se v případě opakování předešlého zážitku přesvědčil, že to nebyl jenom sen. Diktafon před usnutím zapnul a nastavil jeho automatiku tak, aby sám začal nahrávat, když se ozve nějaký zvuk. Tentokrát noc proběhla klidně. Když si však ráno ze zvědavosti kazetu přehrál, objevil tam nahrané zvuky, připomínající cinknutí a drnčení, jako když zlaťák dopadne na dřevěnou desku a ještě po ní chvíli poskakuje. Asi za týden později, při jeho další návštěvě hradu se vše opakovalo. Celou noc spal klidně, ale diktafon opět nahrál ony stejné zvuky.
Jelikož nahrávky nebyly moc kvalitní a nedalo se z nich mnoho zjistit, rozhodl jsem se, že v místnosti přenocuji také, ale s profesionálním magnetofonem a citlivým mikrofonem. Obklopen přístroji na měření různých fyzikálních polí jsem proseděl v posteli celou noc, ale nic jsem neviděl, neslyšel ani nenahrál.
"Každému se nepodaří setkat se hned napoprvé s našimi strašidly," chlácholil mne ráno kastelán pan Knop. "Jsou někdy nedůvěřivá a asi jste je s těmi vašimi přístroji vylekal," smál se. "Jednou zde spala průvodkyně, mladá studentka, a v noci ji probudilo, jak s ní někdo stahuje přikrývku. Myslela si, že si kamarádi dělají legraci, ale když otevřela oči, spatřila bledé postavy ve staromódním oblečení, které se nad ní skláněly a zblízka si ji udiveně prohlížely. Strachem vykřikla a tu se postavy rozplynuly jako mlha. Příští noc přespal v pokoji její bratr, ale o toho strašidla neprojevila vůbec žádný zájem."
Musel jsem dát panu Knopovi za pravdu. Kdyby to bylo tak jednoduché a strašidla se kdykoliv ukázala každému, dávno už by na nich nebylo nic romantického a záhadného. Mohli bychom se na ně chodit dívat, třeba do tohoto pokoje, jako na zvířata do zoologické zahrady. Jedno mi však stále vrtá hlavou. Když už si vybírají určité lidi, kterým se zjeví, proč si také vybírají jen určité magnetofony, na které se nechají nahrát?
Projezdili jsme ještě mnoho dalších hradů, slyšeli jsme mnoho podivných historek, mluvili jsme s mnoha očitými svědky i s různými odborníky. Jedni dokazovali, druzí vyvraceli, všichni vedli spory o to, zda se jedná jen o obyčejné fyzikální jevy a náhody, nebo je v tom skutečně ještě něco jiného, tajemného, dosud neprozkoumaného. A já sám jsem stále tam, kde jsem byl na začátku. Nevím. I když jsem prožil mnoho příhod, pro které nemám vysvětlení, naprosto přesvědčivé důkazy o tom, že to způsobují neznámé neviditelné bytosti jsem zatím nezískal.

Dálkový kurz výkladu tarotových karet pro začátečníky od autora knihy Tarot pro samouky

ZOBRAZIT

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.

Zdroj
Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal
Díly tohoto článku
  1. Věříte na strašidla I.

Štítky: duchové, záhady

Můžete si také přečíst

Ostatní
Megalitické památky - základy

Na zajímavé stavby a útvary plné energie a záhad nemusíte jezdit do dalekých krajů, ale je možné, že je máte přímo za humny.…

Magie
Astrální larvy

Myšlenka je energie a projevuje se na astrální úrovni. Každá myšlenka se objevuje v astrálním světě, kde většina postupně…

Ostatní
Olgoj chorchoj

Allghoi khorkhoi, nebo-li olgoj chorchoj, je červovitý tvor žijící v píscích mongolské pouště Gobi v Asii. Jedná…

UFO
UFO – případ Roswell

Případ Roswell je klíčová událost v historii ufologie, ufologové rozdělují svět před a po Roswellem. Vše začalo 24. 6. 1947,…

Ostatní
Odhalené tajemství křišťálových lebek

Záhadné křišťálové lebky vzrušují obrazotvornost milovníků tajemna už dlouho. Někteří dokonce věří, že jsou památkou na zapomenutou…

UFO
Rozhovor o fenoménu UFO s předním českým ufologem Vladimírem Šiškou

Můžete se čtenářům představit? Narodil jsem se 4.9.1955 v Praze a rovnou se tedy přiznávám k jakémusi sklonu ke škatulkování,…

Ostatní
Kryptozoologie - sněžný muž (Yetti)

O sněžném muži slyšela velká část z nás. Přesto ale neuškodí se podívat trochu na zoubek tomuto tvorovi. Jeho existence je…

UFO
Američtí astronauti a svědectví o UFO I.

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Magie
Voodoo I. – Historie a kořeny

Většina z nás cosi zaslechla o tak zvaných vúdú panenkách, neblaze proslulé černé magii a strašidelných turistických show…

 
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY