Po stopách hraběte Drákuly II. část

Velikost textu: A A A

Po stopách hraběte Drákuly II. část

Ilustrační foto
  • autor: Ivan Mackerle
  • sdílet na

Nebýt velké cedule BISTRITA, ani bych nevěřil, že město, do něhož jsme vjeli, je ona románová Bistrice, poslední výspa civilizace před krajinou plnou upírů, vlků a divokých cikánských tlup. Představoval jsem si ji jako malebné starobylé městečko s dřevěnými domky a kostely, ležící na úpatí strmých hor. Ve skutečnosti jsme projížděli městem se zděnými domy, moderními obchody a spoustou parků, ležícím v rovině. Hory byly daleko, nebylo ještě ani vidět vrcholky. Sem tedy dorazil v předvečer svátku sv. Jiří románový hrdina pan Harker. Zde byl ubytován ve starobylém hotelu „Corona de Aur“, který mu doporučil sám Drakula. Byl jsem poněkud překvapen, jak snadno jsme se doptali na uvedený hotel. Abych se přiznal, počítal jsem v duchu s tím, že už nebude existovat. Když jsme před ním plní nedočkavosti stanuli, tvářili jsme se asi poněkud vyjeveně. Mohutný supermoderní hotel nedávno vystavěný měl s tím, který jsme hledali společné pouze jméno. Bylo třeba pátrat dál. Po několika hodinách se nám podařilo zjistit, že bývalý hotel Corona de Aur skutečně ještě dnes stojí, i když dnes už slouží jiným účelům. Vstup do jeho dvora je prý hned vedle obchodu s textilem v ulici Calea Armatei Rosii. Srdce mi poskočilo radostí. S knihou Drakula pod paží jsem se vydal na uvedenou adresu. Bylo to frekventované místo blízko středu města, takže jsem musel hodně přimhuřovat oči, abych duševním zrakem uviděl místo dodávky stojící před průjezdem, černý dostavník s vozkou na kozlíku. Kolem chodící rumunské dívky mě neustále strhávaly do věku přiléhavých džínsů a minisukní. Vzal jsem si na pomoc ohmatanou knihu a nalistoval stránku, kde Bram Stoker ústy pana Harkera vypráví:

„Nikdy mi nevymizí z paměti pohled na dvůr hostince a zástup křižujících se malebných postav, stojících kolem širokého klenutého průjezdu, za nímž bylo vidět listoví oleandrů a pomerančovníků, vyrůstajících ze zelených květináčů, rozestavěných uprostřed dvora.“

Kurz přírodní medicíny - naučte se hlubší souvislosti nemocí z pohledu duchovna a ezoteriky

ZOBRAZIT

Nedočkavě jsem vzal za kliku vrat. Ovanula mne typická vůně staveniště. Uprostřed dvora byla místo květináčů hromada písku a různého stavebního materiálu, opodál seděla skupinka dělníků. Když mne zahlédli s fotoaparátem v ruce, rozpačitě vstávali a zvedali poházené lopaty. Rychle jsem namířil fotoaparát vzhůru na dřevěné pavlače lemující dvůr, párkrát stiskl spoušť a pak raději po anglicku zmizel.

Z Bistrice do průsmyku Birgaului je to ještě přesně 50 km. Ráz krajiny, kudy jsme projížděli přesně odpovídal popisu Brama Stokera. „Při cestě stálo mnoho křížů, občas jsme potkali žebřiňák, na kterém seděli skupiny venkovanů v malebných krojích.“ Jak se sklánělo k večeru a my stoupali průsmykem, začalo se silně ochlazovat a houstnoucí soumrak jako by stmeloval stíny stromů v jedinou tmavou mlhovinu. S rozsvícenými reflektory jsme pokračovali v jízdě tmavým lesem a hledali vhodné místo k přenocování. Zastavili jsme v jedné rokli kousek od silnice, rozdělali oheň a připravili večeři. Chumáče šedi, jež se vznášely místy mezi stromy, v nás vyvolávaly podivně záhadný a slavnostní pocit. Konečně jsme byli v místech, o kterých jsme zatím jen s příjemně šimravým pocitem hrůzy četli ve strašidelném románu.

Pozdě v noci jsem se probudil s pocitem, že někdo potichu obchází kolem stanu. Jako bych z venku slyšel dech a slabounké cinkání. Posadil jsem se ve spacím pytli a poslouchal. Plátno stanu se občas osvětlilo vzdáleným bleskem a ve vzduchu bylo cítit  těžkou, tísnivou předtuchu bouře. Ať jsem napínal sluch sebevíc, nezaslechl jsem už nic podezřelého a tak jsem po chvíli opět usnul. Ráno jsme našli za stanem konzervu z včerejší večeře pečlivě vylízanou, lesknoucí se jako zrcadlo.

V místech, kudy prochází hranice mezi bývalou Transylvánií a Bukovinou, tedy poblíž místa, kde románový hrdina Harker přesedl do Drakulova kočáru a odbočil někam do lesů, stojí dnes pár roztroušených domků – Piatra Fintinele. Přesto, že od rána pršelo, potkávali jsme občas pastevce v širokých černých kloboucích. U jednoho z nich jsme zachytili první stopu. Byl to stařec, který neuměl ani německy ani anglicky, ale při slově Drakula, což bylo zase jediné rumunské slovo, které jsme znali my, ožil a ukazoval na pár kopců, rýsujících se v mlze proti vzdálenému hřebenu hor. Jediná odbočka vedoucí tím směrem byl šíleně rozbahněný koňský úvoz, který se prudce svažoval dolů a mizel někde mezi stromy. Raději jsem dlouho neuvažoval, neboť bych zaručeně dospěl k tomu, že pustit se dolů je hotové šílenství, a s našimi trumfy v podobě širokoprofilových terénních pneumatik, samosvorných diferenciálů, pohonu na všechna kola a plíživého terénního převodového stupně, jsme se dali do boje se svahem. Cesta byla rozbrázděná hlubokými koryty vymletými vodou, která lomcovala předními koly a kdykoliv jsem se pokusil přibrzdit neustále se rozjíždějícího vodníka, abych zmírnil nárazy, vůz se začal smekat po blátivé klouzačce vůbec nereagující na řízení. Zaliti potem jsme skončili pod svahem s vodníkem napříč cesty. Před námi se rozprostřela velká zvlněná planina táhnoucí se až ke vzdáleným kopcům. Osamělé smrky nebo jejich skupinky dodávaly krajině smuteční ráz. Na tachometru naskakovaly kilometry, ale kvalita cesty se nelepšila. Stále jen hluboké bahno a obrovské louže skrývající pod svým povrchem nepříjemná překvapení. Ale byla to cesta. Jen jednou jsem udělal chybu, že jsem se pokusil objet jeden velmi nepříjemný úsek po louce. Stálo nás to půl hodinu perné práce s vyprošťováním vozu z bažiny, při kterém jsme se bořili téměř po kolena do černé břečky. Promočeni a zastříkáni blátem jsme zastavili u jednoho osamělého domku, abychom si protáhli těla, polámaná od neustálých otřesů a zeptali se na cestu. Navzdory nečasu nabídl se nám asi dvanáctiletý chlapec, že pojede s námi aby nám ukázal cestu. Cíl naší výpravy byl už na dosah ruky.
 

Otázky zůstávají

Jako už několikrát v životě, blížil jsem se i nyní k místu, které jsem si v duchu kreslil týdny a měsíce. Skutečnost byla pokaždé jiná než představy. Obavy a pochybnosti mě nutili ke spěchu. Přijížděli jsme k úpatí strmého kopce, který se tyčil k obloze zatažené olověnými mraky. Vozy jsme nechali stát na kraji lesa a rozběhli se k vrcholu – rychlostí přiměřenou kapacitě dechového ústrojí. S těžkou kamerou přes rameno jsem šplhal po strmém svahu, přidržoval se kmenů a větví a lapal po dechu. Kolem byl hustý les a neproniknutelné křoví. Konečně stromy zřídly, svah se narovnal a já stál na vrcholku. Ještě udýchaný jsem se nedočkavě rozhlížel. Žádná věž se zvětralým cimbuřím, žádná budova, žádná zeď. Všude jen plno kamenů zarostlých kapradím a křovisky. Tady že býval hrad? Upřímně řečeno, cítil jsem určité zklamání. Kamarády jsem našel na druhé straně vrcholku jak diskutují nad jedním místem. Chlapec tam byl také. Ukazovali na nízký val vedoucí na obě strany a ztrácející se v hustém porostu. Michal se vydal po svahu jedním směrem a za několik minut se objevil z druhé strany. Teď už nebylo pochyb. Byly to zarostlé zbytky hradeb, táhnoucí se kolem celého vrcholu. Neprodleně jsme se pustili do práce. Metr za metrem jsme zkoumali prostor uvnitř „hradeb“, prolézali křoviska a nahlíželi do každého zákoutí.
Kameny, tráva a zase kameny.

Náhodný návštěvník by asi nikdy toto místo nespojoval s drakulovskou historií.
Usedl jsem na jeden z kamenů pod stoletým bukem na samotném vrcholku kopce a zalistoval v románu.
„…Octl jsem se teď v zámeckém křídle ležícím o jedno poschodí níž, víc doprava než pokoje, které jsem znal. Z oken jsem zjistil, že se tyto pokoje táhnou po jižní straně zámku a že okna posledního pokoje vedou jak na jih, tak na západ. Pod oběma průčelími zela hluboká propast… K západu se táhlo široké údolí a v dálce za ním se tyčily vysoké rozeklané hradby hor, korunované nesčetnými vrcholky, kde srázné útesy byly porostlé jeřáby a hlohem, jejichž kořeny se zachytily ve spárách, trhlinách a škvírách skal…“

Odtrhl jsem oči od stránek. Skutečnost byla poněkud jiná. Zámek se již dávno rozpadl v hromadu suti a zarostl trávou. Zůstalo jen široké údolí na západě, odkud jsme přijeli, a hradby hor, táhnoucí se na všech stranách. Místo hluboké propasti na jižní straně byl jen strmý a skalnatý svah.

Z úvah mne vyrušil Franta, který se vracel se dvěma rýči (stálou výbavou vodníků), kompasem a měřícím pásmem. Dalo by se předpokládat, že párkrát hrábneme rýčem do valu a narazíme na zbytky hradeb. Vyhloubili jsme však příčnou sondu do hloubky skoro dvou metrů a zdivo nikde. Další sonda dopadla podobně – v osmdesáti centimetrech jsme narazili na písek. Franta si vybral místo mezi balvany na západním svahu a byl úspěšnější. Objevil úlomek opracovaného kamene, do kterého byly vytesány dvě velké osmičky. Ačkoliv jsme ihned pečlivě prohledali a prohrabali okolí nálezu, po ostatních částech kamene, které by doplnily nápis, jako by se slehla zem. Byl to náš první a taky poslední nález.

Podle románu byl pravý domov krále upírů v rozvalinách staré kaple ve spodní části hradu, kde byla hrobka s jeho rakví. Vážní archeologové a historici naproti tomu tvrdí, že hrobka Vláda Drakuly je v klášteře na ostrůvku Snagov uprostřed stejnojmenného překrásného jezera, čtyřicet kilometrů od Bukurešti. Drakula byl prý pohřben pod těžkou kamennou deskou v podlaze přímo před oltářem, aby jeho duše byla snáze vykoupena z mimořádně těžkých hříchů. Zdálo by se, že existence skutečného hrobu ukončí jednou provždy různé úvahy milionů drakulovských fanoušků a milovníků gotických hrůz o možnosti „posmrtného působení“ Drakuly-upíra v karpatských údolích. Ale oficiální otevření hrobu v roce 1931 zamotalo situaci ještě víc. Hrobka byla prázdná! Obsahovala jen zvířecí kosti a velmi staré rumunské nádoby. To byl pochopitelně další impuls pro lidskou fantazii, potvrzení toho, že Drakula se stal upírem. Na ostrově byly podniknuty rozsáhlé vykopávky, při kterých se našlo hodně koster stojících kolmo, jak byly kdysi nabodnuty na kůl. Nepoznamenaný hrob poblíž dveří kaple obsahoval lidské kosti, útržky červené hedvábné látky a šperky s Drakulovým znakem. To vše bylo dopraveno do bukurešťského Historického muzea, odkud to však zase záhadným způsobem zmizelo.

Podle jedné teorie bylo tělo jednou vyhrabáno Drakulovými nepřáteli a přeneseno do jiného hrobu.
Podle jiné teorie je Drakula stále ještě v hrobě, jenže hlouběji než se před tím kopalo. Horní hrob se zvířecími kostmi měl jen odvrátit pozornost a odradit vykradače hrobů od skutečného hrobu, který je pod ním. Tohoto způsobu se užívalo k utajení některých hrobek i v Egyptě.
Zmizení kostí a ozdob z muzea vysvětleno nebylo.

V létě je snagovské jezero a okolí oblíbeným rekreačním místem Bukurešťanů, ostrov sám je však osamělý a opuštěný. Stále ještě se tu udržují pověsti o kostele potopeném pod hladinou a o tom, že se jednou Drakula vynoří z jezerních hlubin.

Otazníků kolem Drakuly je tedy stále ještě dost. Možná, že naše příští výprava poodhrne roušku tajemství kolem této nesmrtelné legendy.

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.

Zdroj
Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal

Štítky: cestovani, historie, záhady

Můžete si také přečíst

Cestování
Svatý Jan pod Skalou (Tipy na výlet)

Nedaleko Prahy leží lokalita nazývaná Český Kras. Tato krásná oblast zahrnuje několik zajímavých míst, mezi které patří i…

Ostatní
Megalitické památky - základy

Na zajímavé stavby a útvary plné energie a záhad nemusíte jezdit do dalekých krajů, ale je možné, že je máte přímo za humny.…

Ostatní
Olgoj chorchoj

Allghoi khorkhoi, nebo-li olgoj chorchoj, je červovitý tvor žijící v píscích mongolské pouště Gobi v Asii. Jedná…

Kultura
Pravěk v Nižboru

Interaktivní program určený dětem do 12 let bude probíhat v období letních prázdnin v Informačním centru keltské kultury…

Cestování
Jeskyně Výpustek

Přestože Moravský kras může být pro mnohé z nás z ruky, jedná se o místo, které stojí za návštěvu. Skrývá v sobě velké množství…

UFO
UFO – případ Roswell

Případ Roswell je klíčová událost v historii ufologie, ufologové rozdělují svět před a po Roswellem. Vše začalo 24. 6. 1947,…

Ostatní
Odhalené tajemství křišťálových lebek

Záhadné křišťálové lebky vzrušují obrazotvornost milovníků tajemna už dlouho. Někteří dokonce věří, že jsou památkou na zapomenutou…

UFO
Rozhovor o fenoménu UFO s předním českým ufologem Vladimírem Šiškou

Můžete se čtenářům představit? Narodil jsem se 4.9.1955 v Praze a rovnou se tedy přiznávám k jakémusi sklonu ke škatulkování,…

Ostatní
Kryptozoologie - sněžný muž (Yetti)

O sněžném muži slyšela velká část z nás. Přesto ale neuškodí se podívat trochu na zoubek tomuto tvorovi. Jeho existence je…

 
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY