Nacismus a jeho okultní kořeny I.

Velikost textu: A A A

Nacismus a jeho okultní kořeny I.

Ilustrační foto
  • autor: T.Kročková
  • sdílet na

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i objednávky přístupu budou v nejbližší době možné přes volbu " Placená zóna". Důvodem placeného přístupu jsou náklady spojené s překlady a tvorbou článků. Dále registrovaní uživatelé získají v rámci poplatku různé výhody, slevy a studijní materiály. Děkujeme všem za podporu a doufáme, že budete spokojeni s obsahem a kvalitou informací a dalších souvisejících materiálů.

Nepochybujme o tom, že za událostmi odehrávajícími se v první polovině 20.století nestojí pouze pár vyvolených jedinců, ale celé skupiny či společenství, které ovlivňovaly průběh dění v Evropě, a to už od počátku minulého století. Skutečně existují názory propagující myšlenky, že nacistická vyhlazovací politika vychází z okultních praktik německých mystických spolků a má hluboké kořeny v jejich mystické historii. Stojí za zfanatizovanými davy magie a okultní prakticky nacistických vůdců?

Zasvěcení do Reiky a Shambally na dálku

ZOBRAZIT

Hákový kříž a jeho původ

Zamysleme se nad tím, jakým způsobem se stal z mocného mystického symbolu životadárné energie Slunce znak destrukce, smrti a zkázy. Svastika byla odpradávna symbolem energie, života, štěstí a zdraví. Jednalo se zejména o levotočivý kříž. Pravotočivá svastika údajně znamenala sílu a inteligenci, některé zdroje však právem uvádějí význam smrti a zkázy. Mohlo však už jít o převrácený význam nacistického symbolu.

Pravotočivá svastika byla od roku 1920 oficiálně přijata jako znak Národně socialistické německé strany práce (NSDAP) a předtím již byla používána jako znak Dělnické strany práce (DAP), která působila před vznikem NSDAP.

Mocný mystický symbol východního světa znamenající život byl transformován do podoby hákového kříže, symbolu nacismu, který přinesl mnoha lidem smrt.

Svastika představuje dharmu – rovnováhu protikladů a univerzální harmonii. Život tedy musí být v rovnováze se smrtí stejně tak jako dobro se zlem, jinak by jedno bez druhého nemohlo existovat.

SS neboli „Ochranný oddíl“

Dalším zneužitým mystickým znakem byla mocná runa Sówuló, opět znamenající Slunce, sílu, energii, sílu k boji a vítězství.

Nacisté využili (či zneužili) sílu Slunce k likvidaci obtížného hmyzu, jakým byli Židé a další „nečisté rasy“. O okultních kořenech nacismu nemůže být pochyb. Nacismus jako takový a silná víra v existenci jediné možné přípustné rasy na Zemi byly odpradávna podporovány mocnou starogermánskou mystikou a okultními spolky.

Příchod Adolfa Hitlera byl oslavován jako příchod nového Ježíše Krista, který pomůže změnit svět k lepšímu. Víra německých nacionalistů byla tak mocná, že zapříčinila vznik pekla na Zemi, které Hitler rozpoutal. Podle některých okultních teorií byl Hitler zasvěcen do temných rituálů, které mu měly pomoci navázat kontakt se zlými silami. Především to byla víra v jedinou národnost a jedinou rasu. Víra v Nadčlověka. Není pochyb o tom, že Hitlera ovlivnil Nietsche a jeho nihilismus, rakouský ariosofista Guido von List a především Jörg Lanz von Liebenfels.

Runy jako nástroj nacistické politiky

Runy jsou starogermánské písmo, které se rylo do dřeva či kamene a využívalo k nejrůznějším, především magickým, mystickým a náboženským účelům. Runy jsou mocným okultním nástrojem.
Každá má vlastní symboliku. Vznik run se připisuje legendě, v níž šípem zraněný Ódin (Wotan) visel na stromě hlavou dolů po devět nocí bez jídla a pití a když spadl dolů, sepsal osmnáct runových magických formulí, které měly schopnost uzdravovat, zvítězit nad nepřítelem, ovládat živly a přivolat lásku. Údajně také obětoval své oko, aby mohl vidět do budoucnosti.

Runy byly uspořádány do jakési abecedy – futharku a doplněny Ódinovými magickými formulemi. Na tomto procesu se podílel rakouský mystik a filozof Guido von List, který tak položil základy wotanismu - filozofického směru, který kladl důraz na vnitřní sílu člověka, jeho magické schopnosti a sounáležitost s vesmírem a přírodou. Wotanismus se mohl stát základem pozdější nacistické víry v jednotu a sounáležitost, která se týkala pouze jediného národu a jediné rasy.

List byl představitelem ariosofie, jejíž podstatou byla propagace árijské rasy. Teosofie dělí lidstvo na sedm základních ras a sedm podras. Ariosofisté opěvovali rasu árijsou, její historické a kulturní kořeny, požadovali její nadvládu a vymýcení podřadných ras.

Guido von List (se snažil sjednotit německou národní kulturu a přiblížit ji z hlediska historie. Měl zcela jasné vize ohledně nového uspořádání Německa. Souhlasil s myšlenkou Giordana Bruna, že judaismus a křesťanství zničily mysticismus a magii.

„Ó Joviši, dej, ať Němci uvolní svou vlastní sílu...a pak nebudou lidmi, ale bohy.“ (Giordano Bruno)

List stejně jako spousta dalších otevřeně vystupoval proti křesťanům a Židům, naopak podporoval starogermánské pohanské náboženství, na kterém byla založena pozdější silná víra Němců ve svůj vlastní národ.

Runy nepochybně sehrály obrovskou úlohu v jakési magické přípravě celého vyhlazovacího procesu a tvořily také většinu nacistických znaků.

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.


Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal

Štítky: politika, okultismus

Můžete si také přečíst

Konspirace
Bilderberg group a the New World Order

Bilderberg group je název pro elitářskou skupinu mocných, kteří tahají za nitky světového systému. Tyto šedé eminence světového…

Konspirace
Zjevné lži

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Konspirace
David Rockefeller

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Konspirace
Je AIDS uměle vytvořenou nemocí?

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Ostatní
Nacismus a jeho okultní kořeny II.

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Ekologie
Jaderný konflikt a ozonová díra

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Ostatní
Osud nebo náhoda?

Osudu neunikneš, říká se. Také věříte, že máme předurčenou cestu, nebo zastávátenázor, že osud si člověk píše sám? Ať tak…

Ostatní
Stíny a duchové

Určitě jste někdy měli pocit, že vás někdo sleduje. Nejčastěji to bývá pozdě večer, když jdete potemnělou ulicí sami s pocitem…

 
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY