Fantomový efekt DNA: Lidská DNA a její vliv na náš svět

Velikost textu: A A A

Fantomový efekt DNA: Lidská DNA a její vliv na náš svět

Ilustrační foto

"Poponin a Garjajev navrhli svůj průkopnický pokus, aby otestovali chování
DNA vůči částicím světla (fotonům), tedy kvantovému "materiálu", z nějž je
náš svět utvořen. Nejprve ze speciálně navrženého válce odstranili veškerý
vzduch a vytvořili v něm vakuum. Pojem "vakuum" v tradičním pojetí znamená,
že nádoba je prázdná, avšak vědci věděli, že i když je všechen vzduch pryč,
uvnitř přece jen něco zůstalo - fotony.

Díky přesně sestrojenému zařízení, které částice dokázalo rozpoznat, mohli
zjišťovat jejich polohu ve válci. Chtěli zjistit, zda budou roztroušeny po
celém válci, nebo se shromáždí u skleněných stěn, anebo seskupí na dně
nádoby. Výsledek je zpočátku vůbec nepřekvapil: fotony byly rozmístěny zcela
neuspořádaně. Jinými slovy, částice byly po celé nádobě - právě to Poponin a
jeho tým čekali.

Kvalitní MED přímo od včelaře si můžete koupit a převzít v Praze

ZOBRAZIT

V další části experimentu byly do uzavřeného válce spolu s fotony umístěny
vzorky lidské DNA. A v přítomnosti DNA udělaly světelné částice něco, co
nikdo nečekal. Přítomnost živého materiálu způsobila, že již nezůstaly
roztroušeny jako předtím, nýbrž se uspořádaly jinak. Bylo jasné, že DNA
fotony přímo ovlivňuje, jako by je neviditelnou silou seskupovala do
pravidelných formací. Jedná se o důležitou skutečnost, neboť principy
klasické fyziky nenabízejí nic, na základě čeho by k tomuto jevu mohlo
dojít. A přesto se v takto kontrolovaném prostředí podařilo pozorovat a
zdokumentovat, že DNA - látka, z níž je stvořeno lidské tělo - má přímý vliv
na kvantový materiál, z nějž je vytvořen náš svět.

Další překvapení přišlo, když DNA vyňali z nádoby. Vědci měli všechny důvody
se domnívat, že se částice světla znovu vrátí do původního stavu, tzn. opět
se roztrousí po celém válci. Na základě tradiční vědecké literatury
(vycházející z Michelson-Morleyho pokusu, který je v knize popsán také)
nebylo možno předpokládat, že by se mělo stát něco jiného.
Místo toho však byli vědci svědky velice zvláštní události: fotony zůstaly
uspořádány, jako by DNA byla stále ještě ve válci. Sám Poponin popsal
chování světla jako "překvapivé a odporující naší intuici".

Poté, co překontrolovali zařízení a výsledky, byli Poponin a jeho kolegové
postaveni před úkol najít pro to, co právě viděli, vysvětlení. Co
ovlivňovalo částice světla, když byla DNA z válce odstraněna? Zanechala DNA
něco ve válci, nějakou reziduální sílu, která se tam stále držela, i když
byl fyzický materiál vyjmut? Nebo zde došlo k ještě záhadnějšímu jevu? Byly
DNA a světelné částice na úrovni, kterou neznáme, stále spojeny, ačkoli byly
fyzicky odděleny a nenacházely se ve stejném válci?

Ve shrnutí Poponin napsal, že byl spolu se svým týmem badatelů "přinucen
přijmout pracovní hypotézu, že dochází k vybuzení nějaké nové struktury
pole". Protože vše nasvědčovalo, že má úkaz přímou souvislost s přítomností
živé látky, byl tento jev pojmenován "fantomovým efektem DNA".
Poponinova nová struktura pole se překvapivě velmi podobá "zdroji", který
Max Planck objevil o více než padesát let dříve a také jevům, o nichž se
zmiňují starověké texty.

Shrnutí tohoto pokusu: Pokus je důležitý z mnoha důvodů. Tím nejzřejmějším
asi je, že nám jasně ukazuje přímý vztah mezi DNA a energií, z níž je
stvořen náš svět. Z tohoto působivého důkazu můžeme vyvodit mnoho závěrů,
dva jsou však jisté:
1. Existuje druh energie, o níž jsme předtím nevěděli.
2. Buňky / DNA ovlivňují látku právě touto energií.

Pokus byl proveden v přísně kontrolovaných laboratorních podmínkách (zřejmě
poprvé) a přinesl důkaz významného vztahu, o jehož existenci se zmiňují
posvátné texty vzniklé před mnoha staletími. DNA změnila chování světelných
částic - podstaty našeho světa.

Pokus tak potvrdil, že máme přímý vliv na svět kolem nás, právě tak, jak nám
už dlouho sdělovaly posvátné staré knihy a duchovní texty.

Dopad tohoto pokusu je zcela reálný; nespadá ani do oblasti zbožných přání,
ani do směru New Age. Fantomový efekt DNA ukazuje, že při správných
podmínkách a s náležitým zařízením lze tento vztah zdokumentovat. Jakkoli je
zmíněný pokus sám o sobě převratný a názorně dokazuje propojení života a
hmoty, z kontextu následujících dvou pokusů (týkajících se vlivu emocí na
DNA a jsou v knize popsány) vyplyne, že význam fantomového efektu DNA je
daleko větší."

Zdroj: kniha "Matrix - božský zdroj", Gregg Braden (nakladatelství
Metafora www.metafora.cz).

 

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.


Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal

Štítky: DNA, energie, záhady, zdraví

Můžete si také přečíst

Astrologie
Léčebné postupy (nejen) pro znamení Berana

Cílem nového seriálu článků je vnést do obecného povědomí možnosti, které přinášejí různé alternativní postupy při některých…

Energie
Energie přírody

Stalo se již oblíbeným slovním obratem, majícím trošku výsměšný podtext, že expremiér Miloš Zeman objímá stromy na Vysočině.…

Energie
Andělé a dny v týdnu

Andělé a nauka o nich je velmi rozsáhlá. Mezi elementární znalosti patří vládcovství Andělů jednotlivým dnům v týdnu. Každý…

Ostatní
Megalitické památky - základy

Na zajímavé stavby a útvary plné energie a záhad nemusíte jezdit do dalekých krajů, ale je možné, že je máte přímo za humny.…

Ostatní
Pozor na nedostatek tekutin

Pijete až tehdy, když cítíte žízeň? Pokud je odpověď ano, tak je nejvyšší čas si uvědomit, že to není správně. Protože žízeň…

Energie
Historie Reiki I.

Příběh Tradičního Reiki začíná v polovině devatenáctého století díky Mikao Usuimu, který byl rektorem university Došiša v…

Energie
Autosugesce – tajná zbraň na vylepšení života

Podvědomí je velice silná a podstatná stránka naší mysli. Roli podvědomí si málokdy uvědomujeme, jeho síla se projevuje především…

Energie
Tatvy - jak je používat?

Tatvy jsou neviditelná záření kosmických sil. Můžeme si je představit jako paprsky, které ve dvouhodinových intervalech dopadají…

Energie
Andělská láska

Věděli jste, že každý máme svého průvodce, který je nám vždy na blízku a pomocí různých berliček se nám snaží usnadnit cestu…

 
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY