Hvězdy ezoterického nebe 2: rozhovor s Vítem Kuntošem

Velikost textu: A A A

Hvězdy ezoterického nebe 2: rozhovor s Vítem Kuntošem

Ilustrační foto

Miloš Matula mě vyzpovídal ve své nové knize Hvězdy ezoterického nebe 2 (kniha plná zdraví), která se objevila na pultech v půlce září. V knížce najdete rozhovory se zahraničními i domácími osobnostmi a najdete tam spoustu zajímavých informací, vřele doporučuji :-)

1) Vítku, jaká byla tvoje cesta k hledání sebe sama?

Nechte si zpracovat osobní horoskop od astrologa

ZOBRAZIT

Vyrůstal jsem v prostředí, které bylo materialisticky a racionálně založené, pro duchovní otázky nebyl prostor. Nicméně běžné pojetí fungování světa mě nikdy neuspokojovalo a cítil jsem, že realita může být jiná, než se tváří na první pohled. A protože jsem Blíženec, měl jsem v zásobě hodně otázek, na které jsem hledal odpovědi. A tak v době, kdy se mnozí mí vrstevníci zajímali o sport, první lásky a slavné idoly, přemýšlel jsem o Bohu, duši, reinkarnaci či osudu. Tehdy jsem si vyrobil své první kyvadlo. Ve 12ti letech jsem se dostal k vykládacím kartám, brzy poté jsem začal pracovat s tarotem. První výklady jsem dělal sobě a svým spolužákům či kamarádům. Někdy jsem byl sám překvapený, jak předpovědi vychází a rady fungují. Zjistil jsem, že je krásné pomáhat druhým a že taková činnost má smysl. Není náhoda, že jsem si našel k esoterice cestu již v dětství. Od paní, která vidí auru, jsem se dozvěděl, že jsem mezi prvními indigovými dětmi vysazenými na Zemi, byť v době mého narození tento pojem ještě nebyl znám.

Na gymnáziu jsem se začal zajímat o astrologii, která mě dlouho fascinovala svojí šíří a hloubkou. Jako bych odjakživa věděl, že to je téma, u kterého budu jednou „doma“. Po maturitě jsem na vysoké škole energii začal naplno věnovat studiu astrologie, navštěvoval astrologické kurzy a rozšiřoval své obzory. Zjistil jsem, že proniknutí do astrologie je pro mě velice snadné a hladké, že se informace jakoby samy ukládaly do mé hlavy bez většího úsilí, a že je mi blízká logika fungování konstelací. Později jsem zjistil, že to je tím, že jsem se astrologii věnoval v minulých inkarnacích. Astrologii jsem se tak vlastně neučil, ale osvěžoval jsem si zdánlivě zapomenuté znalosti. Astrologie je největší láskou v mém životě. Jednoduše proto, že funguje spolehlivě a přesně. Za svůj život jsem se zajímal o hodně zajímavých metod a žádná disciplína neumí zjistit o člověku tolik spolehlivých informací, jako právě astrologie.

Zpočátku jsem dělal výklady pro kamarády, poté pro kamarády kamarádů. Když jsem vykládal horoskop matce svojí kamarádky, řekla mi, že je z toho zaskočená. Astrologii nevěřila a nečekala, kolik informací se dá o člověku zjistit na základě pohledu do jeho horoskopu. Kdysi prý absolvovala testy osobnosti v psychologické poradně. Zde strávila několik hodin a ani poté toho nezjistili tolik, kolik jsem jí řekl hned po zadání dat do astrologického programu. Tehdy jsem již intenzivně cítil, že moje životní cesta nepůjde skrze ekonomii, kterou jsem studoval na vysoké škole, ale že mým smyslem je pomoc druhým v jejich duchovním hledání a v nastolení jejich vnitřní rovnováhy. Našel jsem, že zde je moje „místo na Zemi“. Astrologie je pro mě klíčová metoda, kterou užívám, ale zajímám se i o alternativní léčebné metody, zejména homeopatii, protože k rovnováze patří i zdraví člověka.

 

2) Zvláštní, že jsme se před lety nepotkávali na duchovních seminářích?

Mohli jsme se určitě potkat převážně na astrologických seminářích, které jsem navštěvoval. Ale co vím, astrologie není ve středu Tvého zájmu. Jinak se ale přiznám, že přímo duchovní semináře nejsou pro mě osobně tou cestou, která by mi byla nejbližší. Celkově se svým životem rád prokousávám sám a stejně to je i v otázkách duchovního směřování. Prošel jsem obdobími a fázemi, kdy jsem studoval a praktikoval různé směry. Měl jsem období pohanské či hermetické, významně mě ovlivnilo období buddhistické. Když jsem zkoumal životní filozofie z různých koutů světa, zjistil jsem, že mají stejnou podstatu a od každé jsem si do svého života převzal určitý střípek pochopení. Na základě toho jsem si vytvořil svůj světonázor a životní filosofii, podle které se snažím žít. Jsem šťastný, v životě se mi plní mé velké sny a přání, zažívám duchovní prožitky a posuny. To považuji za signál, že cesta, po které jsem se rozhodl kráčet, vede tam, kam má. Samozřejmě je stále co zlepšovat, při svých studiích objevuji stále nové a nové obzory, ke kterým se snažím přiblížit. Zjistil jsem, že pro náš vývoj je často důležitější samotný život než duchovní semináře. Zkoušky, které přináší, umí být někdy tvrdé, ale zároveň jsou pro nás tím nejlepším zdrojem poznání, pokud jim správně nasloucháme. Vše, co do mého života přichází, dobré i zlé, beru s pokorou a vděkem.

 

3) Jaká je tvá hlavní životní filosofie?

O tomto tématu by se dalo dlouze hovořit, ale mám-li vybrat nějakou hlavní myšlenku, tak by to byla potřeba milovat sám sebe a svůj život. Vědět, že si každý zasloužíme mít ho přesně takový, jaký chceme. Naše realita se tvoří v naší hlavě a tak je na nás samotných, jestli budeme žít šťastně a spokojeně, nebo jestli budeme žít v utrpení. Každý jsme pánem svého života na mnohem hlubší úrovni, než si jsou schopni běžně uvažující lidé uvědomit. Kdo toto naplno pochopí, může žít v ráji na zemi.

 

4) U koho jsi studoval astrologii?

Studoval jsem školu u pánů Stříbného a Bohuslava, později jsem navštěvoval speciální pokročilé semináře u pana Baudyše staršího. Strávil jsem ale také mnoho hodin nad astrologickými učebnicemi českými i zahraničními, bádal jsem důkladně nad horoskopy mého okolí či známých osobností. Podařilo se mi pochopit, jakým způsobem energie v horoskopu fungují a nacítit je.

 

5) Teorie je jedna, praxe druhá...

O tom není vůbec pochyb. V astrologii platí dvojnásob, že teorie je k ničemu, neumí-li se prakticky využít. A v jakémkoliv oboru platí, že teprve praxí se člověk stává mistrem. Než jsem začal nabízet astrologické služby pro veřejnost, vytvořil jsem horoskopy nejširšímu okolí, abych měl potřebnou jistotu. V praktické práci s lidmi poznáme nejlépe, jak teoretické konstelace fungují v reálném životě a to je ta nejlepší škola, která může být. Jsou to zkušenosti, které se v žádných knihách nedočtete. Vzhledem k tomu, že jsem se astrologii začal věnovat mladý, prošly mi již rukama tisíce horoskopů. Můj pohled na astrologii prošel též svým vývojem a i po takové době umí hvězdy překvapit, stále se učím.

 

6) Publikuješ, přednášíš, vedeš semináře?

Čtenáři mě nejsnáze najdou na internetu, nicméně spolupracuji pravidelně i s různými tištěnými médii. Někdy se na mě obrátí i televize či rádia. Chystám unikátní učebnici astrologie, která se v přístupu liší od ostatních. Knížka však bude ještě muset nějakou dobu zrát, není to nic, co chci uspěchat. Baví mě přednášet lidem a především výuka esoterických oborů. Vedu kurzy v rámci České akademie esoteriky, které jsou online a probíhají dálkovou formou, prezenčně v současnosti vyučujeme astrologii. Našimi kurzy prošly již stovky studentů. Bavili jsme se o tom, jak je důležitá praxe. Proto jsou naše kurzy zaměřené právě na praktické uchopení probírané látky, studenti dostávají i domácí úkoly. Netápou tak a své znalosti umí hned aplikovat, což je velký rozdíl, než když si něco přečtou v knížce. Je to jeden z důvodů, proč jsou naše kurzy tak oblíbené.

 

7) Věnuješ se ještě nějakému jinému odvětví než je astrologie? Vím, že léčíš... jakým způsobem pracuješ se svými klienty?

Ve zdravém těle zdravý duch. Je-li mým cílem pomoci lidem a nastolení rovnováhy, zdraví je jedno z klíčových témat. Pokud jsme nemocní, je to vždy signál od našeho těla, že děláme něco špatně. Lidskou bytost vnímám jako jeden celek, k léčení přistupuji holistickým způsobem. Vše souvisí se vším. Sám na sebe i rodinu aplikuji různé alternativní léčebné kůry a hledám možnosti, jak druhým efektivně poradit. V průběhu života jsem si postupně osahal několik léčitelských metod, pracuji s bylinkami, energií a minulými životy. V poslední době mě pohltila homeopatie, se kterou s nadšením hlásím úspěchy. Každá z těchto krásných metod má své možnosti, které jsou funkční a záleží pak na vhodné volbě dle konkrétních unikátních potřeb klienta.

Dalšími věrnými průvodci jsou již zmíněné kyvadlo, které využívám k diagnostice a tarotové karty. Jsou to moudří rádci, se kterými konzultuji každý den. Vyrábím talismany „na míru“, které slouží jako pomocná berlička těm, kteří potřebují oporu. Talismany tvořím na základě astrologických korespondencí a dalších souvislostí přímo na situaci klienta.

 

8) Máš nějaké astrologické vzory?

Mým vzorem byl pan Baudyš starší, kterého jsem vnímal jako velkou autoritu. Jeho přístup byl pro mě důležitou inspirací a vážím si toho, co pro českou astrologii udělal. Přitom však obecně autority příliš neuznávám. Pro mě je důležité jít si vlastní cestou a nekopírovat někoho druhého. Každý jsme jiný a máme odlišné možnosti, takže to ani jinak nejde.

 

9) Jak se díváš na současný svět? Myslím tím současné energie transformace směřující k roku 2012 a k Novému Věku...

Dlouho mě současný svět naplňoval smutkem a trápilo mě, co se kolem nás děje. Svým přístupem lidstvo ničí naši nádhernou Zemi a pár vyvolených elit řídí celý svět skrze vymývání mozků konzumním způsobem života. Podřezáváme si pod sebou větev. Těch problémů je opravdu hodně, například otázka ropy a dostupných energií nevěští nic dobrého. Meritum věci vidím v tom, že způsobem, jakým v naší společnosti žijeme, jsme odtrženi od toho, co je pro nás přirozené a svoji přirozenost se snažíme pracně zpětně hledat.

Dnes již smutek kvůli stavu světa neprožívám. Uvědomil jsem si, že jako jedinci svět totiž nespasíme a zodpovědnost neseme za svůj vlastní život. Proto nejen ve své práci pomáhám druhým, medituji, snažím se žít ekologicky, jsem několik let vegetarián. Žiji tak, jak považuji za smysluplné. Domnívám se, že bude-li takových lidí stále více, změna k lepšímu postupně přijde.

Když jsem před několika lety hovořil o tom, že nás čekají těžké roky a že je budoucnost této formy fungování společnosti nejistá, dívali se na mě mnozí jako na blázna. S příchodem ekonomické krize se situace změnila a lidem dochází, že na tom něco bude. Uvědomují si, že víra v neomezený růst je pohádka, skrze kterou jsme uvězněni v novodobé formě otroctví. Určitě budete znát ve svém okolí někoho, kdo žije od výplaty k výplatě, zahlcený prací a touhami, které v nich vyvolávají všudypřítomné reklamy. Musí mít to a to, postupně se zadlužuje a nakonec nezbývá než řešit neustálé problémy, které nenechají prostor na hlubší otázky o tom, jestli ho takový život vůbec uspokojuje a zda-li mu čas neproplouvá mezi prsty, aniž by si ho stačil „užít“. Mnozí začínají pociťovat, že takový život smysl postrádá a tak hledají alternativy.

K rozhovoru na téma roku 2012 jsem byl pozván také do rádia a myslím si, že je celá ta hysterie kolem něj zbytečně nafouknutá. Je zřejmé, že ekonomické problémy budou pokračovat a ničení přírody bude přinášet stále častější přírodní katastrofy. Tuto dobu vnímám jako výjimečnou, protože jsme jako lidstvo dospěli do situace, kdy se budou muset řešit bezprecedentní otázky. Zákonitě dojdeme k tomu, že hodnoty a principy, na kterých je moderní svět vybudovaný, nejsou dlouhodobě udržitelné, tudíž správné. Bude to doba bolestivá, a přesto nabízí a bude dále nabízet zásadní duchovní pokroky. Jsme ve Věku Vodnáře a tak pro nás dostane pojem „svoboda“ úplně nový rozměr a význam.

 

10) Máš nějaké další zájmy?

Velkým zájmem je můj pes – jorkšír Sára, kterou znají mnozí studenti z kurzů či klienti. Nějakou dobu se věnuji i včelaření a studuji tak fascinující život v úlech. Práci s lidmi potřebuji kompenzovat intenzivnějším pobytem v přírodě. Unikám tak z města, abych byl více na čerstvém vzduchu v zeleni, kterou stále více potřebuji ke spokojenému životu. Včely mi toto nabízí, navíc to jsou úžasní tvorové, kteří mají můj hluboký obdiv. Jsou na této planetě již desítky milionů let, a tak toho vědí o fungování světa mnohem více, než ten nejchytřejší včelař.

 

_____________________________________________________

Hvězdy ezoterického nebe II. (Kniha plná zdraví)

Anotace:

Miloš Matula soustředil do této knihy rozhovory s jedinečnými osobnostmi ze světa ezoteriky, alternativní i klasické medicíny, vědy či spirituality (určitou výjimkou jsou tu tři hvězdy showbyznysu, které se spiritualitě intenzivně věnují). Od roku 1998 se scházel s těmito významnými osobnostmi hlavně proto, že ho jejich učení fascinovalo. Ze zajímavých setkání vznikly rozhovory, které byly v průběhu let publikovány v odborných časopisech ve zkrácených verzích.

Cílem této knihy bylo soustředit nejlepší rozhovory v původní, nekrácené podobě do jednoho celku a dát jim odpovídající prostor v knize, která časem nezapadne jako kterýkoliv časopis a bude čtenářům stále k dispozici.

V této knize máte výjimečnou příležitost seznámit se s takovými osobnostmi, jakými jsou:

Hvězdy mezinárodní: Carl Johan Calleman, Judy Fraser, Genoa Bliven, Consuela Morávková.
Hvězdy domácí: Zoša Kinkorová, Robert Jíša, Jakub Střítezský, Pavel Hanzal, Vít Kuntoš, Zuzana Svobodová, Daria Kopalová, Hanka Synková, Tomáš Tetík, Jiří Houdek, Richard Vít, Filip Říha.
Hvězdy showbyznysu: Barbra Streisand & Jim Brolin, Hana Křížková a Zuzana Norisová.

Předmluvu napsala PhDr. Marta Foučková.

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.


Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal

Můžete si také přečíst

UFO
Rozhovor o fenoménu UFO s předním českým ufologem Vladimírem Šiškou

Můžete se čtenářům představit? Narodil jsem se 4.9.1955 v Praze a rovnou se tedy přiznávám k jakémusi sklonu ke škatulkování,…

Jóga a mystika
10 otázek s Petrem Pavlíkem I.část

Petr Pavlík (*1949, Ing, CSc.) vystudoval ČVUT. Pracoval v ČSAV jako vědecký pracovník na problematice umělé inteligence…

Jóga a mystika
10 otázek s Petrem Pavlíkem II.část

Petr Pavlík (*1949, Ing, CSc.) vystudoval ČVUT. Pracoval v ČSAV jako vědecký pracovník na problematice umělé inteligence…

Ostatní
Záznam rozhovoru s Vítem Kuntošem o roce 2012

Vystoupení astrologa Víta Kuntoše v esoterickém pořadu Hanky Bubancové >Mezi nebem a zemí< na rádiu Nira. Pokud vás…

Ostatní
Louise Hay - Miluj svůj život (video)

Louise Hay je známá popularizátorka pozitivního přístupu k životu a můžete ji znát jakožto autorku knih Miluj svůj život.…

Jóga a mystika
10 otázek s Vlastimilem Markem I. část

Vlastimil Marek je známé jméno české esoterické scény. Je totiž nesmírně autorsky produktivní a snaží se šířit své nabyté…

Jóga a mystika
10 otázek s Vlastimilem Mirkem II. část

Přinášíme vám pokračování našeho rozhovoru s panem Vlastimilem Mirkem, muzikoterapeutem, muzikantem, duchovním učitelem a…

Astrologie
Rok 2011 očima astrologa

Co nám astrologie může poodhalit? Jak to bude v roce 2011 s krizí? Které konstelace jsou ve hře? A na co se byste…

Ostatní
Rozhovor: Beáta a Július Patakyovi I.

Manželé Patakyovi jsou v současné alternativní léčbě pojmem. Pro propagaci reflexní terapie a její rozšíření udělali mnoho…

 
<a href=Found. " />
<a href=Found. " /> Found. Automyčka jako nová cesta podnikání
Automyčka jako nová cesta podnikání Automyčka jako nová cesta podnikání
<!DOCTYPE HTML PUBLIC 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

" />
<!DOCTYPE HTML PUBLIC 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

" /> 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY