Jama a nijama - základy jogy

Velikost textu: A A A

Jama a nijama - základy jogy

Ilustrační foto
  • autor: Převzato
  • sdílet na

Pravda, jež odráží skutečnou absolutní podstatu reality, není nikdy výhradním vlastnictvím jediné osoby, skupiny nebo nějakého duchovního systému. Bůh tuto nejzazší Pravdu odhalil některým lidským bytostem, které ji pak ústně či v písemné podobě předaly lidstvu podle jeho aktuálních potřeb, povahy, úrovně vědomí a dosaženého stupně vývoje v určitém období.

Tito poslové božího slova, které někdy nazýváme svatými, mudrci, proroky nebo zasvěcenci, zformulovali určitá pravidla (či zásady), která bez ohledu na zeměpisnou polohu či víru umožňují lidem vnímat a projevovat univerzální harmonii, pokud je dodržují. Na Západě je známo Desatero přikázání, zatímco na Východě existuje deset etických a morálních naučení (jama a nijama). Podobná pravidla jsou však charakteristická pro jakoukoliv duchovní cestu.

Kurz přírodní medicíny - naučte se hlubší souvislosti nemocí z pohledu duchovna a ezoteriky

ZOBRAZIT

A není náhodou, že ve všech případech existuje takové desatero a že důsledek těchto pravidel je pokaždé v zásadě totožný, pouze je vždy k jejich popisu použito odlišných výrazů podle specifika jazyka náležícímu příslušné civilizaci a tradici. Tato shoda vyplývá ze skutečnosti, že za těmito zákony se odráží to co je jedinečné a věčné – Bůh.

V rámci jógové tradice můžeme rozlišit dvě kategorie těchto deseti přikázání. Prvních pět se vztahuje k mravním zásadám a představují zápovědi týkající se skutků, záměrů i našich slov (jama) a druhých pět se vztahuje k organizaci našeho vnitřního života a individuální kázni (nijama). Všechna tato božská pravidla podněcují specifický stav rezonance se subtilními energiemi v Makrokosmu a umožňují lidem jednat v souladu s univerzálními zákony.

A v každé duchovní tradici je také kladena důležitost na dosažení stavu harmonie v osobním životě dříve, než je možné přistoupit k „pokročilejším“ technikám a etapám. Než se tedy začátečník pohne dále, je mu doporučeno dodržovat tato pravidla. A pravdou je, že když se chováme podle nich, mohou v nás spontánně vyvolat stavy extáze a vedou nás k jednoduchosti.

Kromě toho, že se objevují v duchovních pojednáních, jsou tato pravidla respektována i ostatními lidmi a nejenom těmi, kteří se věnují duchovnímu hledání. Do určité míry každý člověk samovolně dodržuje alespoň z části některá z těchto pravidel. Kdo se však snaží vědomě a aktivně následovat svoji duchovní cestu, měl by tato přikázání proměnit ve vnitřní přesvědčení a vnímat je jako svá životní vodítka. Takový postoj si nepochybně žádá úplné nasazení, aspiraci, vytrvalost i odvahu.

První a nejdůležitější etapu vnitřního vývoje tedy představuje harmonie osobního života, jelikož tato harmonie je podkladem veškerého života duchovního. Bez ohledu na tělesnou harmonii a vitalitu, bez ohledu na množství zvládnutých a používaných technik se hledající nedočká žádného duchovního postupu, dokud nebude nejdříve zušlechtěno jeho chování.

Morální kodex (jama) zahrnuje pět pravidel pro dosažení bytostné rovnováhy s ostatními lidmi (a bytostmi všeobecně). Ty odkazují ke kontrole určitých negativních tendencí, které jsou mezi lidmi často zastoupeny. Jeho pravidla jsou v orientálních pojednáních zmiňovány jako nenásilí (ahinsa), pravda (sátja), nekradení (astéja), sexuální čistota (brahmačarja) a neshromažďování (aparigraha).

Osobní kodex (nijama) je založen na myšlence, že k opravdové a hluboké proměně mohou stačit určitá vnější pravidla a že lidská osobnost může být restrukturována skrze osobní kodex zahrnující dalších pět zásad. Vztahují se dokonalé povaze našich vnitřních postojů, emocí a pocitů. Jedná se tedy o pravidla individuální disciplíny, která tomu, kdo je dodržuje, umožňují dosáhnout stavu rovnováhy se svou vlastní osobností a nalézt smysl života. Tajná pojednání je zmiňují jako: očišťování (sauča), spokojenost (santóša), úsilí (tapas), studium (svadhjája) a oddanost k Bohu (Išvara pranidhana).

Je důležité pochopit, že dokud jsme ještě nedosáhli duchovního uvědomění, nebudeme moci dokonale dodržovat tato pravidla. Přesto je stejně důležité stále se den za dnem o jejich dokonalé následování pokoušet.

Když z těchto vodítek uděláme dennodenní praxi, jakýsi „barometr“ naší přítomnosti a uvědomování si našich činů, slov a myšlenek, docela jistě to pozvedne perspektivu, se kterou vnímáme sami sebe, stejně tak jako perspektivu toho, čím se každý člověk může stát.

Hlubšímu popisu a rozboru jednotlivých pravidel jsou věnovány příslušné lekce kurzů jógy včetně tištěných materiálů a také některé další články v této sekci.

 

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.

Zdroj
Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal

Štítky: joga

Můžete si také přečíst

Jóga a mystika
Joga

Jogu bychom měli chápat jako životní cestu vedoucí k Jednotě a harmonii. Souběžně nám jóga umožňuje lepší koncentraci, zlepšuje…

Energie
Tatvy - jak je používat?

Tatvy jsou neviditelná záření kosmických sil. Můžeme si je představit jako paprsky, které ve dvouhodinových intervalech dopadají…

Jóga a mystika
Meditace

O meditaci můžete nalézt velké množství článků, nicméně málokde se vlastně dozvíte, o co jde a jak ji můžete provádět.Definovat…

Magie
Vizualizace – základ magie

Tento druh článků bude od podzimu přístupný pouze pro uživatele, kteří zaplatí čtenářský poplatek. Přístup, registrace i…

Energie
Představení čaker 1

Vítejte u seriálu o čakrách. Řekneme si zde nejen, co čakry jsou, ale postupně si ukážeme i možnosti jejich harmonizace.Lidské…

Jóga a mystika
Psychické a mentální bloky bránící našemu rozvoji

Motto: „Uvědomit si vlastní nevědomost je vždy velmi dobré.“ „Často se raději honíme za chimérami, abychom se tak vyhnuli…

Jóga a mystika
Milování a meditace

Vztah mezi fyzickým aktem lásky a meditací nemusí být na první pohled tak patrný, nicméně existuje a je velice silný. Pokud…

Jóga a mystika
Modlitba 24 hodin I.část

Skoro každý den stráví většina lidí alespoň osm hodin v práci. Všichni jsme si na tuto investici již tak zvykli. A alespoň…

Jóga a mystika
Modlitba 24 hodin II.část

Skrze lásku může člověk přesvědčit Boha, aby na sebe vzal osobní formu, následující modlitbou, která vychází od srdce: "Ó,…

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

" />
<!DOCTYPE HTML PUBLIC 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

" /> 301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body>
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>cloudflare</center>
</body>
</html>
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body>
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>cloudflare</center>
</body>
</html>
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare
301 - Moved Permanently
301 - Moved Permanently
301 - Moved Permanently
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY