Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 1.část: Prorok

Velikost textu: A A A

Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 1.část: Prorok

Ilustrační foto
  • autor: Miloš Matula
  • sdílet na

Koncem vlády Amenhotepa III., Achnatonova otce, byl kult mnoha bohů i kult zbožštělého panovníka stále více solarizován. Například v hymnech z konce jeho vlády je Aton, sluneční bůh, zřetelně vyzdvihován na úkor ostatních bohů. Aton je nejvyšším bohem, který je sám, daleko na obloze, zatímco ostatní božstva jsou součástí jeho stvoření spolu s lidmi a zvířaty. Každý faraon byl podle odvěkých zákonů považován za syna slunečního boha Rea. Ani Achnaton tento příbuzenský vztah nepopírá, připojuje však k němu ještě dodatek, který znamenal, že král byl také Atonovým synem, zrozeným ze samotného Atona.
Každý egyptský král byl zároveň vládce, velekněz, mudrc i nejvyšší zasvěcenec všech mysterií. To vyžadovalo silnou osobnost. A faraon 18. dynastie Achnaton (1352 – 1336 př.Kr.) takovou osobností byl.

Faraonova androgynní podoba

Kvalitní MED přímo od včelaře si můžete koupit a převzít v Praze

ZOBRAZIT

Jednou z nejzvláštnějších věcí na Achnatonovi je způsob, který si zvolil pro umělecká vyobrazení své osoby: protažené rysy obličeje a široké, téměř ženské boky a stehna. O umění jeho vlády se často říká, že je realistické či naturalistické. Můžeme tedy předpokládat, že jeho vyobrazení mají nějaký vztah k jeho skutečné podobě? Následkem toho se objevily pokusy některých egyptologů a lékařů identifikovat neobvyklou Achnatonovu fyziognomii, jak je vyobrazena v uměleckých dílech, s projevy Marfanova nebo Fröhlichova syndromu. Obě tato onemocnění mohla vést k rozvoji některých fyzických zvláštností, jež se navenek projevují jevy, které jsou podobné těm nacházeným na Achnatonových sochách. Myslím si však, že takové interpretace jsou zavádějící a podceňují pečlivost egyptského umění při plnění úlohy vyjádřit komplexní náboženské ideje.
Například Alwyn L.Buridge je přesvědčen, že „vlivem snížené hladiny hormonů, především adrenalinu, jsou pacienti trpící Fröhlichovou chorobou letargičtí. I když Achnaton zjevně velmi rád lenošil ve společnosti svých blízkých, jako panovník byl velmi činorodý. V horlivé oddanosti bohu Atonovi například inicioval rozsáhlé stavební projekty a do výtvarného umění a poezie uvedl zcela nový výraz. Tyto počiny by byly nad možnosti takto vážně mentálně a psychicky postiženého jedince.“ Anebo lékařské závěry Douglase Derryho rovněž vyvracejí jakékoliv pochybnosti: „Lebka nepochybně má neobvyklý tvar, ale ten nebyl ve starém Egyptě nijak vzácný, zvlášť u členů královských rodin, Cheopsova vnučka Meresanch měla lebku tvarovanou velmi podobně. Na dobových reliéfech se tento tvar lebky s charakteristicky plochou klenbou vyskytuje běžně… Shora zploštělý a odpovídajícím způsobem rozšířený typ lebky označují antropologové jako platycefalický.“
Derryho závěry potvrdila v roce 2000 i Joyce Filerová z Britského muzea, která prohlédla domnělou Achnatonovu lebku z hrobky KV 55. V této chvíli není postatné, zda skutečně patřila Achnatonovi či nikoliv. Mnohem zajímavější je její závěr, že lebka nejeví žádné patologické změny, ale, a to je zarážející, „vypadá jako lebky z předdynastického období a období Staré říše.“ Mohla snad být Achnatonova rodina geneticky propojena s nejstaršími předdynastickými královskými rody? S rody, jejichž genetika sahá až k dynastiím bohů a polobohů?

V průběhu Achnatonovy vlády se jeho vyobrazení měnila spolu s tím, jak se jeho ideje o povaze boha Atona stávaly celistvějšími. Aton je zobrazován s větším počtem faraonských atributů, jako jsou královské insignie a tituly zapsané v kartuších, naopak Achnaton je více znázorňován s atributy boha. Vypadá jako hybrid lidských a božských fyzických prvků, je zároveň otcem i matkou. Pro oči Egypťanů je to dokonalé zaznamenání Achnatonovy duální role. Obrazy Achnatona tudíž ani nejsou zamýšleny jako realistická zobrazení, která by měla odrážet jeho skutečnou podobu, ale spíše představují svého druhu ideologická a teologická prohlášení o vztahu mezi bohem a králem. Pokud se Achnaton pokoušel zobrazit sám sebe jako „něco nad člověkem”, není divu, že vypadá jinak než obyčejný smrtelník. Navíc si uvědomme, že zejména nalezené faraonovy kolosální sochy v Thébách, které byly součástí obrovského Atonova chrámového komplexu v Karnaku a na které dnes hledíme zpříma v reálné výši, shlížely na dávné Egypťany z výše devíti metrů! To znamená, že pravděpodobně určitá deformace měla zvýraznit pohled na Atonova proroka a faraona v jedné osobě od spodu, z pohledu obyčejného smrtelníka, a měla v něm vzbudit vyšší, boží záměr, který Achnaton pouze zprostředkovával od svého „otce”, boha Atona, běžným Egypťanům.

Achnaton coby prorok
Za svou nejdůležitější povinnost považoval Achnaton roli proroka a duchovního vůdce egyptského národa. Při korunovaci přijal titul héliopolského velekněze Ten, který vidí Velkého (boha), v jiné interpretaci se překládá jako Největší z těch, kteří vidí. Tím dal jasně najevo, že chce znovu vzkřísit dávnou minulost, kdy největší sláva héliopolského kléru sahala do období Staré říše. Achnaton byl jediným člověkem, který směl poznat pravou tvář svého otce – slunečního boha, a byl také jediným, kdo jej mohl skutečně uctívat. Neboť pouze on, jeho syn a prorok, mu byl nejblíže a dovedl porozumět jeho poselství. A teprve skrz něj, božího syna a proroka, mohly být pravdy jeho otce šířeny dál, lidu Egypta. Tato teologie však nebyla jen doménou Achnatona, sahá až do doby prvních pyramid, kdy faraon byl tím středobodem egyptské společnosti, do něhož plynula božská síla, kterou jako zářící Slunce rozdával dál svým poddaným.
Nový faraon, tehdy ještě pod jménem Amenhotep IV., započal svou vládu významným stavebním projektem v Karnaku, samém centru Amonova kultu. Přesné umístění chrámů neznáme, ale některé, nebo dokonce všechny stály východně od Amonova okrsku a byly orientovány směrem k východu Slunce. Avšak chrámy, které začal stavět zde i jinde, nebyly zasvěceny Amonovi, ale nové formě slunečního boha, jehož oficiální název byl Ten, který žije, Re-Hor na horizontu, který se veselí na horizontu jako světlo, které je ve slunečním kotouči. Tato dlouhá formulace byla záhy psána jako královské jméno ve dvou kartuších, před nimiž na královských nápisech ještě stála slova Můj otec žije. Jméno boha lze zkrátit na Žijící sluneční kotouč nebo jen Sluneční kotouč, případně lze použít egyptské slovo Aton.

Text a foto: Miloš Matula
(Ukázka z knihy Miloše Matuly „Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce“)

Miloš Matula
absolvoval FAMU, je spisovatelem, duchovním učitelem, terapeutem i autorem v časopisu Meduňka. Dlouhá léta se zabývá alternativní medicínou a meditací, kterou rovněž učí na svých seminářích v ČR i v zahraničí. Od útlého věku se zajímá o starověký Egypt a tento koníček vyústil ve více než dvacetileté studium "amarnského období" v Egyptě – tedy doby vlády faraona Achnatona a jeho manželky Nefertiti.

Miloš Matula pořádá  Velkou meditační cestu po Egyptě na místa, kam se s cestovními kancelářemi nepodíváte:
 "Velká meditační cesta do Egypta, kterou povedu na podzim, vlastně kopíruje moji knihu „Achnaton a Nefertiti, faraoni Slunce“. Pojedeme do míst, kam cestovní kanceláře nejezdí. Kromě Achnatonova města Achetatonu (dnešní Tell el-Amarna) navštívíme chrámu v Abydosu a Dendeře, navštívíme i chrám na Nilu v Esně, který turisté míjejí - také zde zastavuje jen jediný parník během stovek plaveb týdně. Ale navštívíme i chrám Kalábša na Asuánu i pyramidy v Dašúru či Abusíru, ruiny paláce Malkata či Ramesseum. Kromě těchto výjimečných destinací nemůžeme minout turisticky atraktivní lokality Káhiru a Gízu, Sakkáru, Luxor s chrámy Karnak a Luxor, Údolí králů i královen, plavbu po Nilu s návštěvou chrámů Edfu či Kom Ombo, Asuán a chrámy Abú Simbel. A nikdo by si neměl nechat ujít alespoň krátký odpočinek u vod Rudého moře. Velice atraktivní bude pro účastníky dvouhodinová privátní meditace ve Velké (Chufu/Cheopsově) pyramidě v Gíze." Více informací naleznete na www.milosmatula.cz

UPOZORNĚNÍ

Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách zahady-zdravi.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru.


Autor/zdroj fotografie: Pavel Hanzal
Článek patří do seriálu Záhadný Egypt
  1. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 1.část: Prorok právě čtete
  2. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 2.část: Aton
  3. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 3.část: Nefertiti
  4. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 4.část: Nefertiti faraonem spoluvládcem
  5. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 5.část: Mladý Tutanchaton
  6. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 6.část: Cesta do Achetatonu
  7. Achnaton a Nefertiti: po stopách faraonů Slunce – 7.část: Městem Atonova zářivého

Štítky: historie, starověký egypt

Můžete si také přečíst

Ostatní
Po stopách hraběte Drakuly

Jeli jsme ustavičně do kopce, jen chvílemi jsme sjížděli prudce dolů, ale v podstatě jsme neustále stoupali. Pojednou jsem…

Ostatní
Po stopách hraběte Drákuly II. část

Nebýt velké cedule BISTRITA, ani bych nevěřil, že město, do něhož jsme vjeli, je ona románová Bistrice, poslední výspa civilizace…

Ostatní
Pyramidy jako elektrické schéma?

Pokud necháte nahlédnout do plánů Údolního chrámu Sfingy, Zádušního chrámu Chafronovy pyramidy, Zádušního chrámu Mankeaurovy…

Ostatní
Tajemství reptiliánů

Alternativní historik David Icke přišel s teorií, že náš svět je ovládán plazy mimozemského původu, kteří jsou schopní měnit…

Ostatní
Tip na vánoční dárek - Tajemství pražského Golema - ukázka 1

Ivan Mackerle je nejznámější český záhadolog, kterého naši čtenáři znají. Náš portál přinesl velký a velice zajímavý rozhovor…

Ostatní
Tip na vánoční dárek - Tajemství pražského Golema - ukázka 2

Ivan Mackerle je nejznámější český záhadolog, kterého naši čtenáři znají. Náš portál přinesl velký a velice zajímavý rozhovor…

Ostatní
Pohled na sny v historii – Starověk

Všechny starověké civilizace bez rozdílu a známá domorodá náboženství přikládala zvláštní význam snům. Existovaly speciální…

Ostatní
Pohled na sny v historii – Středověk

Prorok Mohamed věřil, že sny představují rozhovory mezi Bohem a lidmi. Jiný arabský spisovatel al Masádí soudil spíše, že…

Ostatní
Co vědí Indiáni? I.

Již od dob prvních cestovatelů do Jižní Ameriky ze šestnáctého stoletá se stále v ústním podání objevují zmínky o městě,…

 
" />
Prodej družstevního bytu a daň z příjmu<div style=online eğitim
" /> Prodej družstevního bytu a daň z příjmu
online eğitim
Automyčka jako nová cesta podnikání
Automyčka jako nová cesta podnikání Automyčka jako nová cesta podnikání
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body bgcolor=

301 Moved Permanently


nginx/1.14.0 (Ubuntu)
" />
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body bgcolor=

301 Moved Permanently


nginx/1.14.0 (Ubuntu)
" /> 301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx/1.14.0 (Ubuntu)
Vítejte Esoterika Duchovní svět Záhady Zdravý život Volný čas Věštírna Redakce
RSS | Reklama | Podmínky | Kontakt NAHORU ↑

ZOBRAZIT MOBILNÍ VERZI ZOBRAZIT KLASICKY